bridgeclub-de-stokpaartjes
Beste leden,

Aanstaande dinsdag, 28 augustus 2018, is alweer de laatste avond van de zomerbridge in de Brinkhoeve. Hierbij alvast dank aan Joke voor de hartelijke ontvangst elke dinsdag. Ook dank aan Ria Maas, Ria van Erp en Wim, Kees en Tom, die ervoor hebben gezorgd dat het spelen van een zomercompetitie mogelijk was.

Op dinsdag 4 september en woensdag 5 september is de eerste speelavond van het nieuwe jaar. We beginnen direct de eerste avond al met de competitie. Het is dus geen algemene avond die niet meetelt. We willen u dan ook verzoeken om af te melden via de website wanneer u niet kunt komen.

Een andere verandering komend jaar is dat er nog maar 2 x per jaar "buiten mededinging" gespeeld kan worden.
De reden van deze beperking is dat het gevoel van competitie-vervalsing vermeden moet worden. Paren die slechts een enkele avond spelen, spelen heel onbevangen. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat anderen benadeeld worden met onvrede tot gevolg. Uiteraard wordt een
uitzondering gemaakt voor leden die wegens ziekte niet mee kunnen doen.

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens de openingsavonden op 4 en 5 september.

Met vriendelijke groet,
Renée van Rennes