bridgeclub-de-stokpaartjes


Privacy en AVG wetgeving

1. de privacyverklaring van bridgeclub de Stokpaartjes
Hierin leest u alles over de nieuwe wet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet is in op 25 mei 2018 van kracht geworden.

Voor Privacy verklaring, Klik hier
 
2. de Toestemmingsverklaring, in te vullen door de leden
De toestemmingsverklaring zal door een ieder van u persoonlijk ondertekend moeten worden, waarbij uzelf dient aan te vinken waarvoor u toestemming geeft. U kunt dus ook doorstrepen waarmee u het niet mee eens bent.

Voor Toestemmingsverklaring, Klik hier


U kunt deze toestemmingsverklaring printen, invullen, ondertekenen en aan ons overhandigen. U kunt er ook voor kiezen het formulier op de clubavond in te vullen. Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende formulieren aanwezig zijn.

Daarnaast hebben we een verwerkersovereenkomst met onze webbeheerder. Die is reeds ondertekend door beide partijen en dus van kracht. Een kopie hiervan zal binnenkort op de website getoond worden.

Ik hoop op uw aller medewerking.
Bij voorbaat dank en groeten,
Namens het bestuur,
Kees Ammerant