bridgeclub-de-stokpaartjes
 
Beste leden en bestuur van de Stokpaartjes,

Langs deze sobere en nare weg, willen wij aan jullie meedelen dat vrijdag 30 april jl. Gerard Schopman is overleden. Gerard koos ervoor om door middel van euthanasie te overlijden.
Gerard heeft na de dood van zijn Mieke geen plezier meer gevonden in zijn leven. Zoals bekend werd hij al vele jaren gehinderd door Parkinson, waardoor hij met een heldere geest, gevangen zat in een onwillig lichaam. Mede door het Covid-19 virus was hij niet meer in staat om bij ons te bridgen en nam dit jaar noodgedwongen afscheid als lid van onze club.

Gerards crematieplechtigheid vond plaats in besloten kring. Zijn bridgepartner en vriend Jan Smit en ondergetekende zijn daarbij aanwezig geweest. Het besluit van Gerard wordt door zijn familieleden volkomen begrepen en gerespecteerd, maar is daarmee niet minder droevig.

Gerard werd 71 jaar oud.


Simon