bridgeclub-de-stokpaartjes
 

Welkom bij Bridgeclub "de Stokpaartjes "

Locatie cultureel centrum "de Brinkhoeve"
Kerkstraat 12
3171GG Poortugaal
 
Speelavond:
Woensdagavond aanvang: 19.30 uur
 
 

Voor de laatste berichten,
scroll naar beneden


 
 
gerard_schopman

Beste Vriend(inn)en,

Gerard is op de sterfdag van Mieke overleden. Dit was zijn laatste wil.
Bijgaand de kaart.
De familie heeft geen bezwaar tegen het publiceren op onze website.

Lees verder, Klik hier


 
Betweter Voorjaar 2021

Lees verder klik hier

Beste leden,

In de laatste mail heb ik beloofd u op de hoogte te houden van de club-perikelen. Vandaar opnieuw een kort mailtje met de stand van zaken tot nu toe.

Het doet me goed u te kunnen berichten dat nagenoeg alle leden de contributie hebben betaald. We hebben veel reacties gekregen, waarbij veelal het begrip voorop stond.
Natuurlijk waren er ook vragen en suggesties. Beiden stellen we erg op prijs, want samen weten we meer.

Een van de suggesties wil ik met name noemen:
"Kunnen de 'Niet verbruikte posten' komend jaar in mindering op de contributie gebracht worden?" Dit zijn posten zoals hapjes, representatie, aanschaffingen en prijzen. Misschien ook 'reserveren volgende lustrum, mogelijk zelfs afschrijving inventaris'. Het lijkt ons een mooi voorstel om naar te kijken op het moment dat de boeken eind maart worden afgesloten.

De laatste stand van zaken is dat we op dit moment 129 leden hebben.
Contributie betaald: 113 leden;
Contributie niet betaald: 16 leden;

De leden die de contributie nog niet betaald hebben zullen nogmaals uitgenodigd worden dat wel te doen. Zij ontvangen daarover een aanvullende mail.

Voor nu hoop ik dat u allen gezond blijft. En dat we, ondanks de corona, het vermogen behouden om de mooie dingen in het leven te blijven zien.

Met vriendelijke groet,

Renée van Rennes
secretaris Stokpaartjes
Reclame zolang de crisis duurt

Klik hier (Cozy Corner) Willem en Leny Versluis

 

 

 
Bridge Weekend is verplaatst naar 3-4-5 September . 2021
 

 
Lees verder, Klik hier