bridgeclub-de-stokpaartjes
 

Welkom bij Bridgeclub "de Stokpaartjes "

Locatie cultureel centrum "de Brinkhoeve"
Kerkstraat 12
3171GG Poortugaal
 
Speelavond:
Woensdagavond aanvang: 19.30 uur
 
 

Voor de laatste berichten,
scroll naar beneden


 
 


Beste leden,

Afgelopen zaterdag, 17 juli 2021 is overleden
Beppie van Hengel zij was slechts 62 jaar

Lees verder, Klik hier


 
Bridge Weekend is verplaatst naar 3-4-5 September . 2021

Diverse mails i.v.m. de wateroverlast.
 
Lees verder, Klik hier
 


 
Betweter Voorjaar 2021

Lees verder klik hier

Beste leden,

Graag willen we u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken van de Stokpaartjes.

We hadden het voornemen om op 4 augustus te beginnen met de bridge-avonden. Echter, zolang de anderhalve meter nog geldt is dit niet mogelijk. De Corona blijft roet in het eten gooien, want we hadden ons plan al klaar. Uiteraard hoort u het van ons zodra er enig zicht op hervatten van de wedstrijden is.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van seizoen 2020-2021 is een tweede punt van aandacht.
Normalerwijs is die altijd eind mei. Echter, opnieuw speelde Corona ons parten.
U krijgt alle stukken die we delen in de bijlage. Iedereen die bezwaar heeft of punten die behandeling nodig hebben kunnen dit binnen 14 dagen aan ons melden via dit mailadres. Zijn er geen bezwaren of punten van behandeling dan zullen we op een van de eerste speelavonden van seizoen 2021-2022 de algemene ledenvergadering als hamerstuk behandelen zodat aan alle formaliteiten is voldaan. Mochten er grote punten naar voren komen via de mail dan zal daar natuurlijk wel de nodige aandacht aan besteed worden.

Bestuursleden gezocht
Simon en Wim hebben beiden aangegeven per 1 augustus echt te stoppen met de bestuurstaken. Ze zijn definitief aftredend. We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Natuurlijk zijn Simon en Wim bereid de nieuwe bestuursleden bij te staan. De taken die Simon en Wim deden vindt u hieronder. Staat er iets bij waarvan u denkt, dat lijkt me wel wat, wij horen het graag.
o Website bijhouden inclusief leden administratie;
o Bridge-it programma eigen maken, de bridge lijnen beheren in combinatie met Wedstrijdleider op toerbeurt zijn, uitslagen op de site zetten:
o Wedstrijd data indelen en contact met de Brinkhoeve;
o Penningmeester: beheer van de financiën: contributie innen, balans opmaken, boekhouding bijhouden;
o Toernooien organiseren
o Weekend organiseren
o Benefiet Bridge Festival
o Betweter maken
o Extra dingen

Wedstrijdleiders
Naast nieuwe bestuursleden zijn we eveneens op zoek naar mensen die het leuk vinden wedstrijdleider te zijn. Wie vindt het leuk om te leren hoe het systeem bridge-it werkt en wil een bijdrage leveren aan onze bridge-avonden. We hopen op een aantal gegadigden.

Kascontrole commissie
Ook voor de kascontrole zoeken we twee vrijwilligers.

Bridgeweekend
Oorspronkelijk zou het bridgeweekend plaatsvinden begin april 2020. We zijn nu ruim een jaar verder en we hopen echt dat de datum die op dit moment gepland is door kan gaan. Dat is 3, 4 en 5 september 2021. De meesten van ons zullen de twee inentingen voor Corona al hebben gehad waardoor we als groep al een grote immuniteit hebben. Ons weekend gaat naar het mooie Valkenburg. Velen van u zijn daar al geweest in het gastvrije hotel Monopole. We hopen van harte in september als vanouds een ontspannen weekend te hebben. Opgeven kan natuurlijk altijd nog bij Simon en Marijke.

Jubileum
Er staan ons naast het weekend nog meer leuke dingen te wachten. Op 08-10-2021 vieren we ons 25 jarige jubileum. Het laatste jubileum werd fantastisch georganiseerd door Jan Smit. We zijn dan ook heel blij dat Jan Smit opnieuw de organisator van het feest zal zijn.

Bridge-Golf toernooi
Kitty en Olga zijn opnieuw bereid te onderzoeken of er weer een bridge-golf toernooi kan plaatsvinden. Echt heel fijn dat we weer op Kitty en Olga kunnen rekenen.

Bridgelessen
We zijn voornemens om opnieuw bridgelessen te organiseren. We zijn blij dat - bij voldoende belangstelling - Guusje bereid is de lessen te verzorgen. Aanmelden kan via secretaris@stokpaartjes.nl

Als laatste wil ik jullie graag veel goeds wensen tot het moment dat we elkaar weer zien.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Renée van Rennes
secretaris