12 e Benefiet Bridge Festival 2017

12e Benefiet Horeca Bridge- drive
in Poortugaal
zaterdag 22 april 2017Lionsclub Rhoon Oude Maas


Bridgeclub "de Stokpaartjes"

De Brinkhoeve,
Kerkstraat 12 Poortugaal

Aanwezig 09:30 uur
Aanvang: 10:00 uur
Prijsuitreiking rond 17:30 uur

Bridgeclub “De Stokpaartjes” en de Lionsclub Rhoon Oude Maas organiseren voor de twaalfde keer de benefiet bridgedrive. Dit keer op één locatie, te weten de Brinkhoeve.
Iedereen die kan bridgen wordt uitgenodigd deel te nemen aan onze benefiet bridgedrive in de Brinkhoeve in Poortugaal op 22 april a.s. Het festival wordt zeker weer een succes, met leuke prijzen in elke lijn, een uitstekende lunch en een hapje en drankje. U speelt in verschillende lijnen, beginners, recreanten en wedstrijdspelers.

Het inschrijfgeld is verlaagd naar € 46,00 per paar. U schrijft zich in door dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 27 INGB 0008 092 147 t.n.v. M. van Praag Rhoon o.v.v. de namen van BEIDE deelnemers. Onderstaand strookje stuurt u naar het adres: Singel 21, 3161 BJ RHOON. Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail opgeven. Telefoonnummer 06-18601963 of e-mail vpraag@kabelfoon.nl .

Het positieve saldo maken we over aan de verenigingen
De Carnisse Grienden en het “Kleine Badje” in Rhoon

-----------------------------------------------------------

Wij schrijven ons in als deelnemers van het bridge benefiet festival
in De Brinkhoeve op 22 april 2017

Naam........................................................
Adres........................................................
Woonplaats...............................................
Telefoon...................................................
Lid van bridgeclub....................................

Naam........................................................
Adres........................................................
Woonplaats...............................................
Telefoon...................................................
Lid van bridgeclub....................................

   Wij spelen meestal in A B C D E -lijn
   (omcirkel hetgeen van toepassing is)
□ Wij spelen mee in de hoofdgroep voor de wisselbeker
□ Wij spelen mee in de recreantengroepen
□ Wij spelen mee in de beginnergroepen

□ Ik stort € 46,00 op girorekening NL 27 INGB 0008 092 147
t.n.v. M. van Praag Rhoon,
o.v.v. de namen van BEIDE deelnemers. VEEL PLEZIER !!