bridgeclub-de-stokpaartjes

WEETJES

peter_gans


Beste leden,

Op 29 augustus 2020 is Peter Gans overleden. Peter is 85 jaar geworden.
Peter was al geruime tijd ziek. Hij had er voor gekozen dit niet in de openbaarheid te brengen, dus ik kan me voorstellen dat deze boodschap voor sommigen van u totaal onverwacht komt.

We kennen Peter als een markante, positieve man die menig avond heeft opgevrolijkt. We zullen hem zeker missen.

Lees verder, Klik hier

Op 9 februari is na een kort ziekbed Marty den Boer overleden.

Zij vond het zo gezellig op de Bridgeclub.


 
Beste Leden,
Afgelopen woensdag, 18 december 2020 is Harry Briel overleden op de leeftijd van 58 jaar.
We kennen Harry als iemand die vol in het leven stond. Hij was zowel bij de golfvereniging als bij ons graag gezien.

De crematie wordt gehouden op dinsdag 24 december om 14.30 uur aan de Maeterlinckweg 101 te Rotterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren.

We wensen Thérèse en de kinderen heel veel sterkte met dit plotselinge ingrijpende verlies!
 
Lees verder, Klik hier
wim_gijtenbeek

Beste leden,

Afgelopen dinsdagmiddag 10 september is Wim Gijtenbeek overleden op de leeftijd van 77 jaar.
Wim was al jaren lid van onze bridgeclub, Hij stond altijd klaar om in te vallen
en hij was altijd goed gehumeurd.
We zullen hem missen.
 
Lees verder, Klik hier
 


Beste Leden,

Op 10 september is René Latenstein van Voorst overleden op de leeftijd van bijna 83 jaar.
René was oud bridge lid, wij wensen Anja en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Lees verder, Klik hier

 
Onze clubkampioen Teunis is overleden
 
Wij wensen Guusje en familie heel veel sterkte.

Lees verder, Klik hier

 
Partycentrum het Veerhuys verwoest door grote brand | Dorpsdijk Rhoon
 
Lees meer, Klik hier


Twee nieuwe regeltjes

voor de komende competitie.

Lees verder, Klik hier
 

Beste Leden,

Met ingang van 18 mei zijn de adres gegevens van de leden alleen via het Smoelenboek te vinden.


Belangrijk in verband met de score kastjes.

Als u een bericht er op krijgt........ CONTRA ZIT
Dan zit u waarschijnlijk fout dus op .....noord -zuid in plaats van...... oost- west
of u vult het noord- zuid paarnummer in ....op oost -west.

HET IN IEDER GEVAL NIET ACCEPTEREN!!!!!!!!

VERZAKING

Verzaken is bijvoorbeeld geen schoppen bekennen, terwijl u nog wel kaarten in die kleur heeft.
Een verzaking moet hersteld worden, tenzij u of uw partner een kaart heeft gespeeld in de volgende slag.
Dus, als tijdig wordt bemerkt dat er verzaakt is wordt de verzaking hersteld.
De kaart waarmee is verzaakt gaat terug en de verzaker moet bekennen.
De teruggenomen kaart wordt een strafkaart.
De arbiter zal uitleggen wat er met deze strafkaart gebeurt.

Wie mag aan wie vragen of er wordt verzaakt?
  • de leider mag het aan een tegenspeler vragen.
  • de dummy mag dit aan de leider vragen.
  • de tegenspelers mogen het aan de leider vragen (niet aan elkaar !).
Heeft u of uw partner een kaart gespeeld in de volgende slag, dan is de verzaking voldongen en wordt het spel afgespeeld.
De arbiter beslist achteraf wat de consequenties zijn en stelt eventueel de score bij.

Hoeveel slagen worden er nu overgedragen aan de niet-overtredende partij na een voldongen verzaking?

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt.

Heeft u de slag waarin u verzaakte gemaakt, dan wordt één slag overgedragen aan de tegenpartij.

Heeft u of uw partner na de verzaking nog een slag gemaakt, dan worden twee slagen overgedragen.

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt, niet..

Heeft u de slag waarin u verzaakte niet gemaakt, maar uw partner maakte deze slag wel òf
een van uw beiden maakte een van de volgende slagen, dan wordt één slag overgedragen.

Als u bovendien nog een slag maakt met een kaart die u reglementair had kunnen bijspelen in de verzaakte slag,wordt één extra slag overgedragen.

Overtredende partij maakt geen enkele slag.

Heeft uw partij noch de slag waarin verzaakt werd gemaakt, noch een van de volgende slagen, dan worden er geen slagen overgedragen. Er volgt dus geen straf.

Tenslotte:

Als de arbiter van mening is dat de verzaking tot gevolg heeft gehad dat de leider bijvoorbeeld 3 down is gegaan op een spel,terwijl elk ander paar het contract gemaakt heeft, kan hij/zij een arbitrale score toekennen.

De arbiter kan bepalen dat de overdracht van twee slagen de leider onvoldoende schadeloos stelt voor de gemaakt overtreding.

Bron:dsbgroenlo

ALLEEN AFMELDEN VIA DE WEBSITE
 
Afmeldvoorbeeld
Een heel leuke link naar een arbitrage uitleg
 
Klik voor heldere uitleg
Verplicht een spel kaarten
 
klik voor een spel kaarten