uitslag

B-Lijn     C-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♦dW-3  500 1│Peter  -Wim   │Henk  -Tom   │ 100   0 │ 
│2♠ Z+2  170 1│Bea   -Joop  │Adrie  -Arie  │ 83.3 16.7│ 
│2♥ N+1  140 1│Anja  -Joop  │Carla  -Petra  │ 66.7 33.3│ 
│4♠ N-1  -50 1│Jos   -Lia   │Marijke -Ria   │ 41.7 58.3│ 
│3♠ N-1  -50 1│Anja  -Wim   │Astrid -Toon  │ 41.7 58.3│ 
│4♦ W C -130 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │  8.3 91.7│ 
│3♦ W+1 -130 1│Karin  -Wilma  │Andries -Piet  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N O-1  50 2│Karin  -Wilma  │Andries -Piet  │ 91.7  8.3│ 
│        │Anja  -Wim   │Astrid -Toon  │ 91.7  8.3│ 
│1N O C  -90 3│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │ 50  50 │ 
│        │Jos   -Lia   │Marijke -Ria   │ 50  50 │ 
│        │Peter  -Wim   │Henk  -Tom   │ 50  50 │ 
│2♥ O C -110 1│Bea   -Joop  │Adrie  -Arie  │ 16.7 83.3│ 
│1N O+1 -120 1│Anja  -Joop  │Carla  -Petra  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N O-3  300 1│Anja  -Joop  │Carla  -Petra  │ 100   0 │ 
│2N O-1  100 4│Jos   -Lia   │Marijke -Ria   │ 58.3 41.7│ 
│        │Karin  -Wilma  │Andries -Piet  │ 58.3 41.7│ 
│        │Bea   -Joop  │Adrie  -Arie  │ 58.3 41.7│ 
│        │Peter  -Wim   │Henk  -Tom   │ 58.3 41.7│ 
│1♣ O C  -70 1│Anja  -Wim   │Astrid -Toon  │ 16.7 83.3│ 
│2N O C -120 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♣dO-1  200 1│Jos   -Lia   │Marijke -Ria   │ 100   0 │ 
│5♣ O-1  100 1│Peter  -Wim   │Henk  -Tom   │ 58.3 41.7│ 
│4♠ W-1  100 1│Karin  -Wilma  │Andries -Piet  │ 58.3 41.7│ 
│3N W-1  100 2│Anja  -Wim   │Astrid -Toon  │ 58.3 41.7│ 
│        │Bea   -Joop  │Adrie  -Arie  │ 58.3 41.7│ 
│2♠ W C -110 1│Anja  -Joop  │Carla  -Petra  │ 16.7 83.3│ 
│3N W C -600 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N N C  90 1│Henk  -Tom   │Masha  -Paul  │ 100   0 │ 
│2♦ Z-1 -100 1│Karin  -Wilma  │Karin  -Simon  │ 75  25 │ 
│1N N-1 -100 1│Astrid -Toon  │Jos   -Lia   │ 75  25 │ 
│2♥ W C -110 1│Bea   -Joop  │Peter  -Wim   │ 41.7 58.3│ 
│2♠ W C -110 1│Anja  -Wim   │Carla  -Petra  │ 41.7 58.3│ 
│2♥ W+1 -140 2│Adrie  -Arie  │Andries -Piet  │  8.3 91.7│ 
│        │Anja  -Joop  │Marijke -Ria   │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N Z+2  150 1│Anja  -Joop  │Marijke -Ria   │ 100   0 │ 
│1N Z+1  120 1│Bea   -Joop  │Peter  -Wim   │ 83.3 16.7│ 
│2♣ Z+1  110 1│Astrid -Toon  │Jos   -Lia   │ 58.3 41.7│ 
│1♥ N+1  110 1│Henk  -Tom   │Masha  -Paul  │ 58.3 41.7│ 
│2♠ O-1  100 1│Karin  -Wilma  │Karin  -Simon  │ 33.3 66.7│ 
│2♦ N-1  -50 1│Adrie  -Arie  │Andries -Piet  │ 16.7 83.3│ 
│2N N-2 -100 1│Anja  -Wim   │Carla  -Petra  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z+2  170 1│Anja  -Wim   │Carla  -Petra  │ 100   0 │ 
│3♥ W+1 -170 3│Karin  -Wilma  │Karin  -Simon  │ 66.7 33.3│ 
│        │Astrid -Toon  │Jos   -Lia   │ 66.7 33.3│ 
│        │Adrie  -Arie  │Andries -Piet  │ 66.7 33.3│ 
│4♥ W C -620 2│Bea   -Joop  │Peter  -Wim   │ 25  75 │ 
│        │Henk  -Tom   │Masha  -Paul  │ 25  75 │ 
│4♠dZ-3 -800 1│Anja  -Joop  │Marijke -Ria   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N N+1  430 1│Bea   -Joop  │Peter  -Wim   │ 100   0 │ 
│3♥ Z+2  200 1│Astrid -Toon  │Jos   -Lia   │ 83.3 16.7│ 
│3♥ Z+1  170 2│Karin  -Wilma  │Karin  -Simon  │ 58.3 41.7│ 
│        │Anja  -Wim   │Carla  -Petra  │ 58.3 41.7│ 
│2♥ Z+1  140 1│Anja  -Joop  │Marijke -Ria   │ 33.3 66.7│ 
│3♦ N+1  130 1│Henk  -Tom   │Masha  -Paul  │ 16.7 83.3│ 
│3N N-1  -50 1│Adrie  -Arie  │Andries -Piet  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│PAS    0 1│Masha  -Paul  │Marijke -Ria   │ 100   0 │ 
│3♥ O+1 -170 2│Jos   -Lia   │Karin  -Simon  │ 75  25 │ 
│        │Astrid -Toon  │Karin  -Wilma  │ 75  25 │ 
│3♥ O+2 -200 2│Anja  -Joop  │Bea   -Joop  │ 25  75 │ 
│        │Adrie  -Arie  │Henk  -Tom   │ 25  75 │ 
│2♥ O+3 -200 2│Andries -Piet  │Anja  -Wim   │ 25  75 │ 
│        │Carla  -Petra  │Peter  -Wim   │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N W-1  100 1│Adrie  -Arie  │Henk  -Tom   │ 100   0 │ 
│1N O C  -90 1│Masha  -Paul  │Marijke -Ria   │ 83.3 16.7│ 
│1♦ W+2 -110 1│Carla  -Petra  │Peter  -Wim   │ 66.7 33.3│ 
│2N W C -120 1│Anja  -Joop  │Bea   -Joop  │ 25  75 │ 
│1N O+1 -120 3│Astrid -Toon  │Karin  -Wilma  │ 25  75 │ 
│        │Andries -Piet  │Anja  -Wim   │ 25  75 │ 
│        │Jos   -Lia   │Karin  -Simon  │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+1  430 1│Anja  -Joop  │Bea   -Joop  │ 100   0 │ 
│3N N C  400 1│Adrie  -Arie  │Henk  -Tom   │ 83.3 16.7│ 
│4♦ Z C  130 1│Jos   -Lia   │Karin  -Simon  │ 66.7 33.3│ 
│5♦ Z-1  -50 1│Astrid -Toon  │Karin  -Wilma  │ 50  50 │ 
│5♦ Z-2 -100 2│Masha  -Paul  │Marijke -Ria   │ 25  75 │ 
│        │Andries -Piet  │Anja  -Wim   │ 25  75 │ 
│4♠ N-4 -200 1│Carla  -Petra  │Peter  -Wim   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z+2  170 1│Anja  -Joop  │Bea   -Joop  │ 100   0 │ 
│3♥ W-3  150 1│Jos   -Lia   │Karin  -Simon  │ 83.3 16.7│ 
│2♠ Z+1  140 1│Astrid -Toon  │Karin  -Wilma  │ 66.7 33.3│ 
│3♥ O-2  100 1│Andries -Piet  │Anja  -Wim   │ 41.7 58.3│ 
│1♦ W-2  100 1│Masha  -Paul  │Marijke -Ria   │ 41.7 58.3│ 
│2♣ N C  90 1│Adrie  -Arie  │Henk  -Tom   │ 16.7 83.3│ 
│3♠dZ-2 -500 1│Carla  -Petra  │Peter  -Wim   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ Z C  110 1│Peter  -Wim   │Karin  -Simon  │ 100   0 │ 
│2♦ Z C  90 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 83.3 16.7│ 
│4♠ N-1 -100 1│Masha  -Paul  │Carla  -Petra  │ 58.3 41.7│ 
│2♦ Z-1 -100 1│Marijke -Ria   │Karin  -Wilma  │ 58.3 41.7│ 
│3♠ N-2 -200 1│Andries -Piet  │Jos   -Lia   │ 25  75 │ 
│2♥ Z-2 -200 1│Adrie  -Arie  │Astrid -Toon  │ 25  75 │ 
│3♠ N-3 -300 1│Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ W+1 -170 3│Marijke -Ria   │Karin  -Wilma  │ 83.3 16.7│ 
│        │Adrie  -Arie  │Astrid -Toon  │ 83.3 16.7│ 
│        │Andries -Piet  │Jos   -Lia   │ 83.3 16.7│ 
│4♥ W C -420 4│Masha  -Paul  │Carla  -Petra  │ 25  75 │ 
│        │Peter  -Wim   │Karin  -Simon  │ 25  75 │ 
│        │Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 25  75 │ 
│        │Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ W-1  50 1│Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 91.7  8.3│ 
│2N O-1  50 1│Adrie  -Arie  │Astrid -Toon  │ 91.7  8.3│ 
│2♥ O C -110 1│Marijke -Ria   │Karin  -Wilma  │ 66.7 33.3│ 
│3♥ O+1 -170 1│Masha  -Paul  │Carla  -Petra  │ 41.7 58.3│ 
│2♥ O+2 -170 1│Peter  -Wim   │Karin  -Simon  │ 41.7 58.3│ 
│3♦ Z-2 -200 1│Andries -Piet  │Jos   -Lia   │ 16.7 83.3│ 
│4♥ O+1 -450 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ N+4  260 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 100   0 │ 
│3♠ N+1  170 4│Andries -Piet  │Jos   -Lia   │ 50  50 │ 
│        │Marijke -Ria   │Karin  -Wilma  │ 50  50 │ 
│        │Peter  -Wim   │Karin  -Simon  │ 50  50 │ 
│        │Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 50  50 │ 
│2♠ N+2  170 1│Adrie  -Arie  │Astrid -Toon  │ 50  50 │ 
│3♣ Z+2  150 1│Masha  -Paul  │Carla  -Petra  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥dO-2  300 1│Karin  -Simon  │Anja  -Joop  │ 100   0 │ 
│1N N+3  180 1│Carla  -Petra  │Adrie  -Arie  │ 83.3 16.7│ 
│2♠ N+1  140 1│Marijke -Ria   │Anja  -Wim   │ 66.7 33.3│ 
│2♠ N C  110 3│Jos   -Lia   │Bea   -Joop  │ 33.3 66.7│ 
│        │Karin  -Wilma  │Henk  -Tom   │ 33.3 66.7│ 
│        │Masha  -Paul  │Andries -Piet  │ 33.3 66.7│ 
│2♠ N-1  -50 1│Peter  -Wim   │Astrid -Toon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ Z C  140 1│Marijke -Ria   │Anja  -Wim   │ 91.7  8.3│ 
│2♥ Z+1  140 1│Jos   -Lia   │Bea   -Joop  │ 91.7  8.3│ 
│4♥ Z-1 -100 1│Carla  -Petra  │Adrie  -Arie  │ 58.3 41.7│ 
│2♥ Z-1 -100 1│Karin  -Wilma  │Henk  -Tom   │ 58.3 41.7│ 
│2♠ W+1 -140 1│Masha  -Paul  │Andries -Piet  │ 33.3 66.7│ 
│4♥ Z-2 -200 1│Karin  -Simon  │Anja  -Joop  │ 16.7 83.3│ 
│4♥dZ-2 -500 1│Peter  -Wim   │Astrid -Toon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ W-3  300 1│Peter  -Wim   │Astrid -Toon  │ 100   0 │ 
│4♠ O-2  200 1│Karin  -Simon  │Anja  -Joop  │ 83.3 16.7│ 
│2♥ W-1  100 1│Marijke -Ria   │Anja  -Wim   │ 66.7 33.3│ 
│3♣ Z-2 -100 1│Jos   -Lia   │Bea   -Joop  │ 41.7 58.3│ 
│3♣ N-2 -100 1│Masha  -Paul  │Andries -Piet  │ 41.7 58.3│ 
│2♦ N-3 -150 2│Karin  -Wilma  │Henk  -Tom   │  8.3 91.7│ 
│        │Carla  -Petra  │Adrie  -Arie  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N+1  650 2│Jos   -Lia   │Bea   -Joop  │ 91.7  8.3│ 
│        │Karin  -Simon  │Anja  -Joop  │ 91.7  8.3│ 
│4♠ N C  620 5│Karin  -Wilma  │Henk  -Tom   │ 33.3 66.7│ 
│        │Marijke -Ria   │Anja  -Wim   │ 33.3 66.7│ 
│        │Masha  -Paul  │Andries -Piet  │ 33.3 66.7│ 
│        │Peter  -Wim   │Astrid -Toon  │ 33.3 66.7│ 
│        │Carla  -Petra  │Adrie  -Arie  │ 33.3 66.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     C-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z+2  170 1│Gale  -José  │Bep   -Tineke │ 58.3 41.7│ 
│2♠ N+2  170 5│Adri  -Cees  │Kitty  -Olga  │ 58.3 41.7│ 
│        │Irene  -Johan  │Caroline-José  │ 58.3 41.7│ 
│        │Harry  -Pieter │John  -Monique │ 58.3 41.7│ 
│        │Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 58.3 41.7│ 
│        │Els   -Wim   │Ellen  -Kees  │ 58.3 41.7│ 
│1N N-1  -50 1│Adrie  -Jeannett│Liesbeth-Renée  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N O-2  100 1│Adrie  -Jeannett│Liesbeth-Renée  │ 100   0 │ 
│3N W-1  50 2│Harry  -Pieter │John  -Monique │ 66.7 33.3│ 
│        │Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 66.7 33.3│ 
│3N O-1  50 1│Irene  -Johan  │Caroline-José  │ 66.7 33.3│ 
│3♦ O C -110 1│Adri  -Cees  │Kitty  -Olga  │ 33.3 66.7│ 
│3♦ O+2 -150 1│Gale  -José  │Bep   -Tineke │  8.3 91.7│ 
│2♦ O+3 -150 1│Els   -Wim   │Ellen  -Kees  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N Z C  120 1│Els   -Wim   │Ellen  -Kees  │ 100   0 │ 
│3♦ Z-1  -50 2│Irene  -Johan  │Caroline-José  │ 58.3 41.7│ 
│        │Harry  -Pieter │John  -Monique │ 58.3 41.7│ 
│3N Z-1  -50 1│Gale  -José  │Bep   -Tineke │ 58.3 41.7│ 
│1♠ N-1  -50 1│Adri  -Cees  │Kitty  -Olga  │ 58.3 41.7│ 
│2♠ N-2 -100 1│Adrie  -Jeannett│Liesbeth-Renée  │  8.3 91.7│ 
│2N Z-2 -100 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N N+1  120 4│Irene  -Johan  │Caroline-José  │ 75  25 │ 
│        │Harry  -Pieter │John  -Monique │ 75  25 │ 
│        │Els   -Wim   │Ellen  -Kees  │ 75  25 │ 
│        │Gale  -José  │Bep   -Tineke │ 75  25 │ 
│1N N C  90 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 33.3 66.7│ 
│1N N-1 -100 2│Adri  -Cees  │Kitty  -Olga  │  8.3 91.7│ 
│        │Adrie  -Jeannett│Liesbeth-Renée  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ O-3  150 1│Bep   -Tineke │Caroline-José  │ 100   0 │ 
│4♠ O-1  50 1│Adri  -Cees  │Irene  -Johan  │ 58.3 41.7│ 
│3N O-1  50 2│Adrie  -Jeannett│Ellen  -Kees  │ 58.3 41.7│ 
│        │Alie  -Betty  │Kitty  -Olga  │ 58.3 41.7│ 
│2♥ W-1  50 1│Els   -Wim   │John  -Monique │ 58.3 41.7│ 
│2N O C -120 1│Elly  -Ria   │Gale  -José  │ 16.7 83.3│ 
│3♥ W C -140 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N Z+1  120 1│Elly  -Ria   │Gale  -José  │ 100   0 │ 
│2♠ W-1  100 1│Els   -Wim   │John  -Monique │ 83.3 16.7│ 
│1N Z C  90 3│Alie  -Betty  │Kitty  -Olga  │ 41.7 58.3│ 
│        │Adrie  -Jeannett│Ellen  -Kees  │ 41.7 58.3│ 
│        │Bep   -Tineke │Caroline-José  │ 41.7 58.3│ 
│1N N C  90 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 41.7 58.3│ 
│1N Z-1  -50 1│Adri  -Cees  │Irene  -Johan  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N N C  600 2│Adri  -Cees  │Irene  -Johan  │ 91.7  8.3│ 
│        │Alie  -Betty  │Kitty  -Olga  │ 91.7  8.3│ 
│2♥ N+2  170 2│Adrie  -Jeannett│Ellen  -Kees  │ 58.3 41.7│ 
│        │Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 58.3 41.7│ 
│2N N-1 -100 1│Bep   -Tineke │Caroline-José  │ 33.3 66.7│ 
│3N N-2 -200 1│Elly  -Ria   │Gale  -José  │  8.3 91.7│ 
│2♠ N-2 -200 1│Els   -Wim   │John  -Monique │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♦ Z+1  130 1│Els   -Wim   │John  -Monique │ 100   0 │ 
│2♦ N+1  110 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 75  25 │ 
│2♠ N C  110 1│Bep   -Tineke │Caroline-José  │ 75  25 │ 
│3♥ W-1  50 1│Elly  -Ria   │Gale  -José  │ 41.7 58.3│ 
│2♥ W-1  50 1│Alie  -Betty  │Kitty  -Olga  │ 41.7 58.3│ 
│4♦ N-1  -50 1│Adri  -Cees  │Irene  -Johan  │ 16.7 83.3│ 
│5♦ N-2 -100 1│Adrie  -Jeannett│Ellen  -Kees  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W-2  200 1│Alie  -Betty  │Bep   -Tineke │ 100   0 │ 
│4♥ W-1  100 1│Els   -Wim   │Elly  -Ria   │ 83.3 16.7│ 
│4♦ O C -130 1│Harry  -Pieter │Irene  -Johan  │ 66.7 33.3│ 
│3♥ W C -140 2│Ellen  -Kees  │Gale  -José  │ 41.7 58.3│ 
│        │Caroline-José  │John  -Monique │ 41.7 58.3│ 
│3♥ W+1 -170 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 16.7 83.3│ 
│3♥ W+2 -200 1│Liesbeth-Renée  │Adri  -Cees  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ Z-1 -100 1│Alie  -Betty  │Bep   -Tineke │ 91.7  8.3│ 
│3♠ Z-1 -100 1│Liesbeth-Renée  │Adri  -Cees  │ 91.7  8.3│ 
│3♥ O+1 -170 1│Ellen  -Kees  │Gale  -José  │ 66.7 33.3│ 
│4♠ Z-2 -200 1│Caroline-José  │John  -Monique │ 41.7 58.3│ 
│3♠ Z-2 -200 1│Els   -Wim   │Elly  -Ria   │ 41.7 58.3│ 
│5♣dN-2 -500 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 16.7 83.3│ 
│4♥ O+1 -650 1│Harry  -Pieter │Irene  -Johan  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ W-3  150 1│Ellen  -Kees  │Gale  -José  │ 91.7  8.3│ 
│2N O-3  150 1│Els   -Wim   │Elly  -Ria   │ 91.7  8.3│ 
│2♠ Z+1  140 1│Alie  -Betty  │Bep   -Tineke │ 66.7 33.3│ 
│2♠ Z C  110 1│Liesbeth-Renée  │Adri  -Cees  │ 50  50 │ 
│2♣ Z C  90 1│Harry  -Pieter │Irene  -Johan  │ 25  75 │ 
│1N N C  90 1│Caroline-José  │John  -Monique │ 25  75 │ 
│2N N-1  -50 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W-1  50 1│Liesbeth-Renée  │Adri  -Cees  │ 100   0 │ 
│3♥ O C -140 1│Alie  -Betty  │Bep   -Tineke │ 75  25 │ 
│2♥ O+1 -140 1│Harry  -Pieter │Irene  -Johan  │ 75  25 │ 
│2♥ W+2 -170 3│Els   -Wim   │Elly  -Ria   │ 33.3 66.7│ 
│        │Caroline-José  │John  -Monique │ 33.3 66.7│ 
│        │Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 33.3 66.7│ 
│4♥ W+1 -450 1│Ellen  -Kees  │Gale  -José  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W+1 -650 3│Adrie  -Jeannett│Elly  -Ria   │ 50  50 │ 
│        │John  -Monique │Adri  -Cees  │ 50  50 │ 
│        │Bep   -Tineke │Els   -Wim   │ 50  50 │ 
│4♥ O+1 -650 4│Caroline-José  │Ellen  -Kees  │ 50  50 │ 
│        │Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 50  50 │ 
│        │Gale  -José  │Irene  -Johan  │ 50  50 │ 
│        │Kitty  -Olga  │Harry  -Pieter │ 50  50 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6♥dO-2  300 1│Caroline-José  │Ellen  -Kees  │ 100   0 │ 
│6♥ O-2  100 1│Kitty  -Olga  │Harry  -Pieter │ 83.3 16.7│ 
│5♥ O-1  50 1│Gale  -José  │Irene  -Johan  │ 66.7 33.3│ 
│4♥ O C -420 2│Adrie  -Jeannett│Elly  -Ria   │ 41.7 58.3│ 
│        │Bep   -Tineke │Els   -Wim   │ 41.7 58.3│ 
│4♥ O+1 -450 2│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │  8.3 91.7│ 
│        │John  -Monique │Adri  -Cees  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ N+1  140 1│Kitty  -Olga  │Harry  -Pieter │ 100   0 │ 
│2♥ N C  110 1│Bep   -Tineke │Els   -Wim   │ 83.3 16.7│ 
│4♥ N-1 -100 2│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 33.3 66.7│ 
│        │John  -Monique │Adri  -Cees  │ 33.3 66.7│ 
│2N Z-1 -100 1│Gale  -José  │Irene  -Johan  │ 33.3 66.7│ 
│2N N-1 -100 2│Caroline-José  │Ellen  -Kees  │ 33.3 66.7│ 
│        │Adrie  -Jeannett│Elly  -Ria   │ 33.3 66.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥dW-2  500 1│John  -Monique │Adri  -Cees  │ 100   0 │ 
│3♥ W-2  200 1│Kitty  -Olga  │Harry  -Pieter │ 83.3 16.7│ 
│4♣ N C  130 1│Gale  -José  │Irene  -Johan  │ 50  50 │ 
│3♣ N+1  130 2│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 50  50 │ 
│        │Bep   -Tineke │Els   -Wim   │ 50  50 │ 
│3♣ N C  110 1│Adrie  -Jeannett│Elly  -Ria   │ 16.7 83.3│ 
│2♠ Z-2 -100 1│Caroline-José  │Ellen  -Kees  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ O-2  100 1│Harry  -Pieter │Elly  -Ria   │ 83.3 16.7│ 
│3♠ O-2  100 1│Gale  -José  │Liesbeth-Renée  │ 83.3 16.7│ 
│2♠ O-2  100 1│Irene  -Johan  │Els   -Wim   │ 83.3 16.7│ 
│2♠ O-1  50 1│Caroline-José  │Kitty  -Olga  │ 50  50 │ 
│2♠ O C -110 2│John  -Monique │Adrie  -Jeannett│ 25  75 │ 
│        │Ellen  -Kees  │Alie  -Betty  │ 25  75 │ 
│1N W+1 -120 1│Adri  -Cees  │Bep   -Tineke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+3  690 1│Irene  -Johan  │Els   -Wim   │ 91.7  8.3│ 
│3N N+3  690 1│Caroline-José  │Kitty  -Olga  │ 91.7  8.3│ 
│3N Z+2  660 2│Harry  -Pieter │Elly  -Ria   │ 50  50 │ 
│        │Gale  -José  │Liesbeth-Renée  │ 50  50 │ 
│3N N+2  660 1│Ellen  -Kees  │Alie  -Betty  │ 50  50 │ 
│3N N+1  630 1│John  -Monique │Adrie  -Jeannett│ 16.7 83.3│ 
│2♣ Z+4  170 1│Adri  -Cees  │Bep   -Tineke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N Z C  120 1│Adri  -Cees  │Bep   -Tineke │ 91.7  8.3│ 
│1N Z+1  120 1│Gale  -José  │Liesbeth-Renée  │ 91.7  8.3│ 
│3♣ Z-2 -100 1│Ellen  -Kees  │Alie  -Betty  │ 33.3 66.7│ 
│3N Z-2 -100 2│Irene  -Johan  │Els   -Wim   │ 33.3 66.7│ 
│        │Harry  -Pieter │Elly  -Ria   │ 33.3 66.7│ 
│3N N-2 -100 1│John  -Monique │Adrie  -Jeannett│ 33.3 66.7│ 
│2♠ Z-2 -100 1│Caroline-José  │Kitty  -Olga  │ 33.3 66.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W-2  200 1│Gale  -José  │Liesbeth-Renée  │ 83.3 16.7│ 
│3N W-2  200 1│Adri  -Cees  │Bep   -Tineke │ 83.3 16.7│ 
│2N W-2  200 1│Caroline-José  │Kitty  -Olga  │ 83.3 16.7│ 
│3♣ W C -110 3│John  -Monique │Adrie  -Jeannett│ 25  75 │ 
│        │Harry  -Pieter │Elly  -Ria   │ 25  75 │ 
│        │Ellen  -Kees  │Alie  -Betty  │ 25  75 │ 
│2♣ W+1 -110 1│Irene  -Johan  │Els   -Wim   │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     B-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1NdZ C  180 1│Cocky  -Sjaak  │Eline  -Joke  │ 100   0 │ 
│2♥ N+1  140 1│Gerard -Jan   │Pia   -Stijnie │ 80  20 │ 
│3♣ Z C  110 1│Beppie -Evelien │Jannie -Marijke │ 60  40 │ 
│3♣ N-1  -50 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 40  60 │ 
│4♥ N-2 -100 1│Berend -Marja  │Guido  -Vera  │ 20  80 │ 
│5♣dZ-2 -300 1│Albert -Riet  │Cora  -Thérese │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ O-1  50 1│Beppie -Evelien │Jannie -Marijke │ 100   0 │ 
│1♣ O+1  -90 1│Gerard -Jan   │Pia   -Stijnie │ 80  20 │ 
│2♠ O C -110 1│Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 50  50 │ 
│1♣ O+2 -110 1│Berend -Marja  │Guido  -Vera  │ 50  50 │ 
│1N O+1 -120 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 20  80 │ 
│2N O+1 -150 1│Cocky  -Sjaak  │Eline  -Joke  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N+2  480 2│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 90  10 │ 
│        │Beppie -Evelien │Jannie -Marijke │ 90  10 │ 
│4♠ N C  420 2│Gerard -Jan   │Pia   -Stijnie │ 50  50 │ 
│        │Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 50  50 │ 
│3♥ W C -140 1│Berend -Marja  │Guido  -Vera  │ 20  80 │ 
│2♥dW+1 -870 1│Cocky  -Sjaak  │Eline  -Joke  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6♣dO-4 1100 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 100   0 │ 
│4♥ N+3  710 2│Berend -Marja  │Guido  -Vera  │ 70  30 │ 
│        │Gerard -Jan   │Pia   -Stijnie │ 70  30 │ 
│5♥ N+1  680 1│Cocky  -Sjaak  │Eline  -Joke  │ 40  60 │ 
│5♦ Z+2  640 1│Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 20  80 │ 
│4♣ O-2  200 1│Beppie -Evelien │Jannie -Marijke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ Z C  620 1│Jannie -Marijke │Pia   -Stijnie │ 100   0 │ 
│2♥ Z+2  170 1│Ineke  -Marianne│Cora  -Thérese │ 80  20 │ 
│4♥ Z-1 -100 3│Beppie -Evelien │Berend -Marja  │ 30  70 │ 
│        │Peter  -Thedie │Albert -Riet  │ 30  70 │ 
│        │Guido  -Vera  │Eline  -Joke  │ 30  70 │ 
│4♥ N-1 -100 1│Gerard -Jan   │Cocky  -Sjaak  │ 30  70 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ W-2  200 1│Jannie -Marijke │Pia   -Stijnie │ 90  10 │ 
│2♠dW-1  200 1│Gerard -Jan   │Cocky  -Sjaak  │ 90  10 │ 
│2♠ W-1  100 3│Beppie -Evelien │Berend -Marja  │ 40  60 │ 
│        │Ineke  -Marianne│Cora  -Thérese │ 40  60 │ 
│        │Guido  -Vera  │Eline  -Joke  │ 40  60 │ 
│2NdN-1 -100 1│Peter  -Thedie │Albert -Riet  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♣ Z+2  130 1│Peter  -Thedie │Albert -Riet  │ 100   0 │ 
│3♦ N C  110 1│Ineke  -Marianne│Cora  -Thérese │ 80  20 │ 
│4♠ O-1  100 1│Guido  -Vera  │Eline  -Joke  │ 60  40 │ 
│3♠ O C -140 2│Gerard -Jan   │Cocky  -Sjaak  │ 20  80 │ 
│        │Jannie -Marijke │Pia   -Stijnie │ 20  80 │ 
│2♠ O+1 -140 1│Beppie -Evelien │Berend -Marja  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ Z-2 -100 1│Gerard -Jan   │Cocky  -Sjaak  │ 100   0 │ 
│3♦ O C -110 1│Beppie -Evelien │Berend -Marja  │ 80  20 │ 
│1N W+2 -150 2│Ineke  -Marianne│Cora  -Thérese │ 50  50 │ 
│        │Jannie -Marijke │Pia   -Stijnie │ 50  50 │ 
│2♥ W+2 -170 1│Guido  -Vera  │Eline  -Joke  │ 20  80 │ 
│2♥ W+3 -200 1│Peter  -Thedie │Albert -Riet  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♦ W-2  200 1│Pia   -Stijnie │Berend -Marja  │ 100   0 │ 
│1N N+2  150 1│Ineke  -Marianne│Beppie -Evelien │ 80  20 │ 
│2♣ N+1  110 1│Peter  -Thedie │Gerard -Jan   │ 50  50 │ 
│2♠ Z C  110 1│Jannie -Marijke │Guido  -Vera  │ 50  50 │ 
│2N N-1  -50 1│Eline  -Joke  │Cora  -Thérese │ 20  80 │ 
│3♠ Z-3 -150 1│Albert -Riet  │Cocky  -Sjaak  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ Z+2  680 1│Ineke  -Marianne│Beppie -Evelien │ 100   0 │ 
│4♠ Z+1  650 1│Albert -Riet  │Cocky  -Sjaak  │ 80  20 │ 
│4♠ N C  620 1│Pia   -Stijnie │Berend -Marja  │ 60  40 │ 
│1♠ Z+3  170 1│Jannie -Marijke │Guido  -Vera  │ 40  60 │ 
│4♣ Z+1  150 1│Eline  -Joke  │Cora  -Thérese │ 20  80 │ 
│4♣ Z-1 -100 1│Peter  -Thedie │Gerard -Jan   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♣dW-3  500 1│Albert -Riet  │Cocky  -Sjaak  │ 100   0 │ 
│3N N C  400 1│Peter  -Thedie │Gerard -Jan   │ 80  20 │ 
│1N Z+3  180 1│Pia   -Stijnie │Berend -Marja  │ 60  40 │ 
│2♠ N+2  170 1│Jannie -Marijke │Guido  -Vera  │ 40  60 │ 
│2N N+1  150 1│Eline  -Joke  │Cora  -Thérese │ 20  80 │ 
│2N N C  120 1│Ineke  -Marianne│Beppie -Evelien │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6N W-1  50 1│Eline  -Joke  │Cora  -Thérese │ 100   0 │ 
│2N W+2 -180 1│Peter  -Thedie │Gerard -Jan   │ 80  20 │ 
│3N W C -400 1│Albert -Riet  │Cocky  -Sjaak  │ 60  40 │ 
│3N W+1 -430 1│Ineke  -Marianne│Beppie -Evelien │ 40  60 │ 
│3N W+2 -460 2│Jannie -Marijke │Guido  -Vera  │ 10  90 │ 
│        │Pia   -Stijnie │Berend -Marja  │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N W-4  400 1│Jannie -Marijke │Peter  -Thedie │ 100   0 │ 
│3N W-2  200 1│Cora  -Thérese │Gerard -Jan   │ 70  30 │ 
│2N W-2  200 1│Guido  -Vera  │Ineke  -Marianne│ 70  30 │ 
│2N W-1  100 3│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 20  80 │ 
│        │Eline  -Joke  │Beppie -Evelien │ 20  80 │ 
│        │Berend -Marja  │Cocky  -Sjaak  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ O C -110 1│Jannie -Marijke │Peter  -Thedie │ 100   0 │ 
│4♦ N-4 -200 1│Eline  -Joke  │Beppie -Evelien │ 80  20 │ 
│3N W C -400 1│Berend -Marja  │Cocky  -Sjaak  │ 60  40 │ 
│4♥ O C -420 1│Guido  -Vera  │Ineke  -Marianne│ 40  60 │ 
│4♥ O+1 -450 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 20  80 │ 
│4♠dZ-4 -800 1│Cora  -Thérese │Gerard -Jan   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ Z C  620 2│Jannie -Marijke │Peter  -Thedie │ 90  10 │ 
│        │Eline  -Joke  │Beppie -Evelien │ 90  10 │ 
│3N Z C  600 1│Guido  -Vera  │Ineke  -Marianne│ 60  40 │ 
│3♠ N+1  170 1│Berend -Marja  │Cocky  -Sjaak  │ 40  60 │ 
│4♥ Z-1 -100 1│Cora  -Thérese │Gerard -Jan   │ 10  90 │ 
│4♠ N-1 -100 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♣ W-2  200 1│Cora  -Thérese │Gerard -Jan   │ 90  10 │ 
│2♠ W-2  200 1│Guido  -Vera  │Ineke  -Marianne│ 90  10 │ 
│1N Z+1  120 1│Berend -Marja  │Cocky  -Sjaak  │ 60  40 │ 
│2♠ W-1  100 1│Eline  -Joke  │Beppie -Evelien │ 40  60 │ 
│3N Z-1  -50 1│Jannie -Marijke │Peter  -Thedie │ 10  90 │ 
│1N Z-1  -50 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♥dN C  650 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 100   0 │ 
│4♥ N+1  450 5│Cora  -Thérese │Jannie -Marijke │ 40  60 │ 
│        │Gerard -Jan   │Guido  -Vera  │ 40  60 │ 
│        │Albert -Riet  │Beppie -Evelien │ 40  60 │ 
│        │Eline  -Joke  │Pia   -Stijnie │ 40  60 │ 
│        │Berend -Marja  │Peter  -Thedie │ 40  60 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1♠ N C  80 1│Gerard -Jan   │Guido  -Vera  │ 100   0 │ 
│1N O-1  50 1│Albert -Riet  │Beppie -Evelien │ 80  20 │ 
│1N O C  -90 1│Cora  -Thérese │Jannie -Marijke │ 60  40 │ 
│2♥ O C -110 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 40  60 │ 
│1♣dO+1 -240 1│Berend -Marja  │Peter  -Thedie │ 20  80 │ 
│2N Z-3 -300 1│Eline  -Joke  │Pia   -Stijnie │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥dZ+1  690 1│Berend -Marja  │Peter  -Thedie │ 100   0 │ 
│4♥ Z+1  450 3│Cora  -Thérese │Jannie -Marijke │ 60  40 │ 
│        │Albert -Riet  │Beppie -Evelien │ 60  40 │ 
│        │Gerard -Jan   │Guido  -Vera  │ 60  40 │ 
│4♥ N C  420 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 20  80 │ 
│3♥ Z+3  230 1│Eline  -Joke  │Pia   -Stijnie │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ O-1  100 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 100   0 │ 
│2♠ O C -110 1│Cora  -Thérese │Jannie -Marijke │ 80  20 │ 
│2N W C -120 1│Albert -Riet  │Beppie -Evelien │ 60  40 │ 
│3♠ O C -140 2│Gerard -Jan   │Guido  -Vera  │ 20  80 │ 
│        │Berend -Marja  │Peter  -Thedie │ 20  80 │ 
│2♠ O+1 -140 1│Eline  -Joke  │Pia   -Stijnie │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     B-Lijn     C-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♦ O+3 -150 1│Corrie/H-Els/Mari│Bea   -Gerda  │ 80  20 │ 
│2N O+1 -150 2│Bea   -Lenneke │Ellen  -Elly  │ 80  20 │ 
│        │Rob   -Willy  │Dick  -Ineke  │ 80  20 │ 
│4♥ W C -420 1│Fred  -Wim   │Joep  -Marjon │ 40  60 │ 
│3N W+2 -460 1│Ed   -Frans Ja│Lenie  -Rieneke │ 20  80 │ 
│4♥ W+2 -480 1│Bep   -Elly  │Fred  -Janneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ N C  620 1│Corrie/H-Els/Mari│Bea   -Gerda  │ 100   0 │ 
│2♥ N+1  140 1│Bep   -Elly  │Fred  -Janneke │ 80  20 │ 
│4♥ N-1 -100 1│Rob   -Willy  │Dick  -Ineke  │ 40  60 │ 
│3♥ N-1 -100 1│Fred  -Wim   │Joep  -Marjon │ 40  60 │ 
│3N Z-1 -100 1│Ed   -Frans Ja│Lenie  -Rieneke │ 40  60 │ 
│4♥ N-3 -300 1│Bea   -Lenneke │Ellen  -Elly  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N O-3  300 1│Bea   -Lenneke │Ellen  -Elly  │ 100   0 │ 
│2♣ Z+1  110 1│Ed   -Frans Ja│Lenie  -Rieneke │ 80  20 │ 
│3♦ W-1  100 1│Rob   -Willy  │Dick  -Ineke  │ 60  40 │ 
│3♣ Z-1  -50 1│Fred  -Wim   │Joep  -Marjon │ 40  60 │ 
│2♠ W C -110 2│Bep   -Elly  │Fred  -Janneke │ 10  90 │ 
│        │Corrie/H-Els/Mari│Bea   -Gerda  │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ Z+2  170 1│Ed   -Frans Ja│Lenie  -Rieneke │ 90  10 │ 
│2♠ Z+2  170 1│Corrie/H-Els/Mari│Bea   -Gerda  │ 90  10 │ 
│2♥ Z C  110 1│Rob   -Willy  │Dick  -Ineke  │ 60  40 │ 
│3♥ Z-1 -100 1│Bep   -Elly  │Fred  -Janneke │ 40  60 │ 
│4♥ Z-2 -200 2│Bea   -Lenneke │Ellen  -Elly  │ 10  90 │ 
│        │Fred  -Wim   │Joep  -Marjon │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ N+1  170 1│Bea   -Gerda  │Lenie  -Rieneke │ 100   0 │ 
│4♠ O-2  100 1│Bea   -Lenneke │Fred  -Janneke │ 80  20 │ 
│4♥ Z-1 -100 1│Dick  -Ineke  │Joep  -Marjon │ 60  40 │ 
│1♠ O+1 -110 2│Fred  -Wim   │Ed   -Frans Ja│ 30  70 │ 
│        │Ellen  -Elly  │Bep   -Elly  │ 30  70 │ 
│2♠ O+1 -140 1│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N Z C  90 2│Bea   -Gerda  │Lenie  -Rieneke │ 90  10 │ 
│        │Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 90  10 │ 
│2N Z-1  -50 3│Dick  -Ineke  │Joep  -Marjon │ 40  60 │ 
│        │Fred  -Wim   │Ed   -Frans Ja│ 40  60 │ 
│        │Ellen  -Elly  │Bep   -Elly  │ 40  60 │ 
│2N Z-2 -100 1│Bea   -Lenneke │Fred  -Janneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ W+1 -130 1│Bea   -Gerda  │Lenie  -Rieneke │ 100   0 │ 
│3♣ O+2 -150 1│Fred  -Wim   │Ed   -Frans Ja│ 70  30 │ 
│2N O+1 -150 1│Dick  -Ineke  │Joep  -Marjon │ 70  30 │ 
│3N O C -600 1│Ellen  -Elly  │Bep   -Elly  │ 40  60 │ 
│4♠ W C -620 1│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 20  80 │ 
│3N O+2 -660 1│Bea   -Lenneke │Fred  -Janneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N N+3  490 1│Bea   -Lenneke │Fred  -Janneke │ 100   0 │ 
│3N N+2  460 2│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 70  30 │ 
│        │Ellen  -Elly  │Bep   -Elly  │ 70  30 │ 
│4♥ Z+1  450 1│Dick  -Ineke  │Joep  -Marjon │ 40  60 │ 
│3♣ N-1  -50 1│Fred  -Wim   │Ed   -Frans Ja│ 20  80 │ 
│5♣ N-2 -100 1│Bea   -Gerda  │Lenie  -Rieneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♣ W+2 -170 1│Ellen  -Elly  │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│5♣ O+1 -620 1│Joep  -Marjon │Corrie/H-Els/Mari│ 80  20 │ 
│3N W+1 -630 1│Dick  -Ineke  │Bea   -Gerda  │ 60  40 │ 
│5♣ O+2 -640 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 40  60 │ 
│3N W+2 -660 1│Bea   -Lenneke │Rob   -Willy  │ 20  80 │ 
│3N W+4 -720 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Janneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N W-2  200 2│Bea   -Lenneke │Rob   -Willy  │ 90  10 │ 
│        │Joep  -Marjon │Corrie/H-Els/Mari│ 90  10 │ 
│3♣ O C -110 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 60  40 │ 
│3♠ W C -140 1│Ellen  -Elly  │Fred  -Wim   │ 40  60 │ 
│2♦ O+3 -150 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Janneke │ 20  80 │ 
│3N W C -600 1│Dick  -Ineke  │Bea   -Gerda  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ Z C  420 1│Joep  -Marjon │Corrie/H-Els/Mari│ 100   0 │ 
│3♥ N+1  170 1│Dick  -Ineke  │Bea   -Gerda  │ 80  20 │ 
│3♥ Z C  140 1│Bea   -Lenneke │Rob   -Willy  │ 60  40 │ 
│4♥ Z-1  -50 2│Ellen  -Elly  │Fred  -Wim   │ 20  80 │ 
│        │Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 20  80 │ 
│3♥ Z-1  -50 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Janneke │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N O-2  100 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Janneke │ 100   0 │ 
│3N O-1  50 1│Dick  -Ineke  │Bea   -Gerda  │ 80  20 │ 
│2♣ W+2 -130 1│Bea   -Lenneke │Rob   -Willy  │ 50  50 │ 
│2♣ O+2 -130 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 50  50 │ 
│3♠ W C -140 1│Ellen  -Elly  │Fred  -Wim   │ 20  80 │ 
│3N W+2 -460 1│Joep  -Marjon │Corrie/H-Els/Mari│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1♥ O-1  100 1│Joep  -Marjon │Bep   -Elly  │ 100   0 │ 
│PAS    0 1│Fred  -Janneke │Fred  -Wim   │ 80  20 │ 
│1N O C  -90 1│Corrie/H-Els/Mari│Ed   -Frans Ja│ 60  40 │ 
│4♦ N-1 -100 1│Bea   -Gerda  │Bea   -Lenneke │ 20  80 │ 
│3♦ N-1 -100 1│Dick  -Ineke  │Ellen  -Elly  │ 20  80 │ 
│2N Z-1 -100 1│Lenie  -Rieneke │Rob   -Willy  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N O-4  200 1│Lenie  -Rieneke │Rob   -Willy  │ 100   0 │ 
│1♣ O-3  150 1│Bea   -Gerda  │Bea   -Lenneke │ 60  40 │ 
│1N O-3  150 2│Dick  -Ineke  │Ellen  -Elly  │ 60  40 │ 
│        │Fred  -Janneke │Fred  -Wim   │ 60  40 │ 
│1N O-2  100 1│Corrie/H-Els/Mari│Ed   -Frans Ja│ 20  80 │ 
│1N O-1  50 1│Joep  -Marjon │Bep   -Elly  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N C  620 1│Dick  -Ineke  │Ellen  -Elly  │ 100   0 │ 
│1♠ N+2  140 1│Lenie  -Rieneke │Rob   -Willy  │ 80  20 │ 
│1N Z+1  120 1│Corrie/H-Els/Mari│Ed   -Frans Ja│ 60  40 │ 
│1♠ N+1  110 1│Joep  -Marjon │Bep   -Elly  │ 40  60 │ 
│1♣ N+1  90 1│Bea   -Gerda  │Bea   -Lenneke │ 20  80 │ 
│4♠ N-1 -100 1│Fred  -Janneke │Fred  -Wim   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N W-2  200 1│Bea   -Gerda  │Bea   -Lenneke │ 100   0 │ 
│3♥ N C  140 1│Fred  -Janneke │Fred  -Wim   │ 80  20 │ 
│2♥ Z C  110 2│Joep  -Marjon │Bep   -Elly  │ 50  50 │ 
│        │Corrie/H-Els/Mari│Ed   -Frans Ja│ 50  50 │ 
│3♦ Z-3 -150 1│Dick  -Ineke  │Ellen  -Elly  │ 20  80 │ 
│1N W+3 -180 1│Lenie  -Rieneke │Rob   -Willy  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ N+2  170 2│Bep   -Elly  │Rob   -Willy  │ 90  10 │ 
│        │Ed   -Frans Ja│Bea   -Lenneke │ 90  10 │ 
│2♠ Z+1  140 1│Corrie/H-Els/Mari│Ellen  -Elly  │ 50  50 │ 
│2♠ N+1  140 1│Fred  -Janneke │Dick  -Ineke  │ 50  50 │ 
│2♠ N C  110 1│Fred  -Wim   │Bea   -Gerda  │ 20  80 │ 
│1N Z-2 -100 1│Lenie  -Rieneke │Joep  -Marjon │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ W+1 -140 1│Fred  -Janneke │Dick  -Ineke  │ 100   0 │ 
│2♠ W+2 -170 1│Ed   -Frans Ja│Bea   -Lenneke │ 80  20 │ 
│4♠ W C -420 1│Lenie  -Rieneke │Joep  -Marjon │ 60  40 │ 
│3N O+1 -430 3│Fred  -Wim   │Bea   -Gerda  │ 20  80 │ 
│        │Bep   -Elly  │Rob   -Willy  │ 20  80 │ 
│        │Corrie/H-Els/Mari│Ellen  -Elly  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ N+1  170 2│Fred  -Janneke │Dick  -Ineke  │ 90  10 │ 
│        │Fred  -Wim   │Bea   -Gerda  │ 90  10 │ 
│4♠ N-1  -50 1│Corrie/H-Els/Mari│Ellen  -Elly  │ 50  50 │ 
│3♣ Z-1  -50 1│Bep   -Elly  │Rob   -Willy  │ 50  50 │ 
│3♥ W C -140 1│Lenie  -Rieneke │Joep  -Marjon │ 20  80 │ 
│3♣ Z-3 -150 1│Ed   -Frans Ja│Bea   -Lenneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ N+2  680 2│Bep   -Elly  │Rob   -Willy  │ 86  14 │ 
│        │Fred  -Janneke │Dick  -Ineke  │ 86  14 │ 
│4♥ N+1  650 1│Corrie/H-Els/Mari│Ellen  -Elly  │ 50  50 │ 
│2♠ N+4  230 1│Ed   -Frans Ja│Bea   -Lenneke │ 26  74 │ 
│2♠ Z+1  140 1│Fred  -Wim   │Bea   -Gerda  │  2  98 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘