uitslag

B-Lijn     C-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N-1  -50 4│Carla  -Petra  │Kees  -Ria   │ 78.6 21.4│ 
│        │Jos   -Lia   │Astrid -Toon  │ 78.6 21.4│ 
│        │José  -Lida  │Peter  -Wim   │ 78.6 21.4│ 
│        │Henk  -Tom   │Arie  -Arie W │ 78.6 21.4│ 
│4♠dN-1 -100 1│Bea   -Joop  │Karin  -Simon  │ 28.6 71.4│ 
│4♠ N-2 -100 2│Anja  -Joop  │Marja  -Nicole │ 28.6 71.4│ 
│        │Masha  -Paul  │Anja  -Wim   │ 28.6 71.4│ 
│4♠dZ-2 -300 1│Marijke -Ria   │Anja  -Anneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+1  630 1│José  -Lida  │Peter  -Wim   │ 71.4 28.6│ 
│3N N+1  630 4│Bea   -Joop  │Karin  -Simon  │ 71.4 28.6│ 
│        │Anja  -Joop  │Marja  -Nicole │ 71.4 28.6│ 
│        │Jos   -Lia   │Astrid -Toon  │ 71.4 28.6│ 
│        │Henk  -Tom   │Arie  -Arie W │ 71.4 28.6│ 
│3N N C  600 2│Carla  -Petra  │Kees  -Ria   │ 21.4 78.6│ 
│        │Masha  -Paul  │Anja  -Wim   │ 21.4 78.6│ 
│3♣ N+1  130 1│Marijke -Ria   │Anja  -Anneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ Z C  420 1│Henk  -Tom   │Arie  -Arie W │ 100   0 │ 
│2♥ Z+2  170 1│Masha  -Paul  │Anja  -Wim   │ 85.7 14.3│ 
│3♥ Z C  140 1│Marijke -Ria   │Anja  -Anneke │ 64.3 35.7│ 
│2♥ Z+1  140 1│Jos   -Lia   │Astrid -Toon  │ 64.3 35.7│ 
│2♥ Z C  110 2│Anja  -Joop  │Marja  -Nicole │ 35.7 64.3│ 
│        │Carla  -Petra  │Kees  -Ria   │ 35.7 64.3│ 
│3♥ Z-1  -50 1│José  -Lida  │Peter  -Wim   │ 14.3 85.7│ 
│1N N-2 -100 1│Bea   -Joop  │Karin  -Simon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♦ W-3  300 1│Henk  -Tom   │Arie  -Arie W │ 92.9  7.1│ 
│3♦ O-3  300 1│Jos   -Lia   │Astrid -Toon  │ 92.9  7.1│ 
│1N W-2  200 2│Bea   -Joop  │Karin  -Simon  │ 64.3 35.7│ 
│        │Masha  -Paul  │Anja  -Wim   │ 64.3 35.7│ 
│3♣ Z C  110 1│Anja  -Joop  │Marja  -Nicole │ 42.9 57.1│ 
│3♣ Z-1 -100 1│Marijke -Ria   │Anja  -Anneke │ 14.3 85.7│ 
│2♠ N-1 -100 2│José  -Lida  │Peter  -Wim   │ 14.3 85.7│ 
│        │Carla  -Petra  │Kees  -Ria   │ 14.3 85.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6♥ W-4  200 1│Bea   -Joop  │Anja  -Joop  │ 100   0 │ 
│3N W-3  150 1│Masha  -Paul  │Astrid -Toon  │ 85.7 14.3│ 
│3N W-2  100 1│Jos   -Lia   │Anja  -Anneke │ 71.4 28.6│ 
│3N W-1  50 4│José  -Lida  │Henk  -Tom   │ 35.7 64.3│ 
│        │Marja  -Nicole │Karin  -Simon  │ 35.7 64.3│ 
│        │Arie  -Arie W │Kees  -Ria   │ 35.7 64.3│ 
│        │Anja  -Wim   │Marijke -Ria   │ 35.7 64.3│ 
│2♣ N-1 -100 1│Peter  -Wim   │Carla  -Petra  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1♠ N C  80 1│Masha  -Paul  │Astrid -Toon  │ 100   0 │ 
│1N W C  -90 1│Arie  -Arie W │Kees  -Ria   │ 85.7 14.3│ 
│2♥dZ-1 -100 1│Marja  -Nicole │Karin  -Simon  │ 42.9 57.1│ 
│2♥ Z-2 -100 4│José  -Lida  │Henk  -Tom   │ 42.9 57.1│ 
│        │Peter  -Wim   │Carla  -Petra  │ 42.9 57.1│ 
│        │Anja  -Wim   │Marijke -Ria   │ 42.9 57.1│ 
│        │Jos   -Lia   │Anja  -Anneke │ 42.9 57.1│ 
│2♥dZ-2 -300 1│Bea   -Joop  │Anja  -Joop  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z+2  170 1│Masha  -Paul  │Astrid -Toon  │ 100   0 │ 
│2N Z C  120 1│Anja  -Wim   │Marijke -Ria   │ 78.6 21.4│ 
│2N N C  120 1│Marja  -Nicole │Karin  -Simon  │ 78.6 21.4│ 
│3N Z-1 -100 1│Arie  -Arie W │Kees  -Ria   │ 50  50 │ 
│2N Z-1 -100 1│Bea   -Joop  │Anja  -Joop  │ 50  50 │ 
│2N Z-2 -200 1│José  -Lida  │Henk  -Tom   │ 28.6 71.4│ 
│5♣ Z-3 -300 1│Jos   -Lia   │Anja  -Anneke │  7.1 92.9│ 
│3N Z-3 -300 1│Peter  -Wim   │Carla  -Petra  │  7.1 92.9│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N W C  -90 1│Masha  -Paul  │Astrid -Toon  │ 100   0 │ 
│1N W+2 -150 1│José  -Lida  │Henk  -Tom   │ 85.7 14.3│ 
│2♥ W+2 -170 1│Arie  -Arie W │Kees  -Ria   │ 71.4 28.6│ 
│2N O+4 -240 1│Anja  -Wim   │Marijke -Ria   │ 57.1 42.9│ 
│3N W C -400 2│Bea   -Joop  │Anja  -Joop  │ 35.7 64.3│ 
│        │Jos   -Lia   │Anja  -Anneke │ 35.7 64.3│ 
│3N O+2 -460 1│Peter  -Wim   │Carla  -Petra  │ 14.3 85.7│ 
│3N O+3 -490 1│Marja  -Nicole │Karin  -Simon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ N C  110 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 100   0 │ 
│6♥ O-1  100 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │ 85.7 14.3│ 
│2♠ O+2 -170 1│Marja  -Nicole │Carla  -Petra  │ 71.4 28.6│ 
│4♣dN-2 -300 1│Astrid -Toon  │Henk  -Tom   │ 57.1 42.9│ 
│5♣dN-3 -500 1│Jos   -Lia   │José  -Lida  │ 42.9 57.1│ 
│4♠ O+1 -650 1│Kees  -Ria   │Anja  -Anneke │ 28.6 71.4│ 
│4♠ W+2 -680 2│Marijke -Ria   │Anja  -Joop  │  7.1 92.9│ 
│        │Peter  -Wim   │Arie  -Arie W │  7.1 92.9│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ W-2  200 1│Jos   -Lia   │José  -Lida  │ 100   0 │ 
│3N W-1  100 1│Marijke -Ria   │Anja  -Joop  │ 85.7 14.3│ 
│3♦ O+2 -150 1│Peter  -Wim   │Arie  -Arie W │ 64.3 35.7│ 
│2♦ O+3 -150 1│Marja  -Nicole │Carla  -Petra  │ 64.3 35.7│ 
│4♦ O+2 -170 1│Kees  -Ria   │Anja  -Anneke │ 42.9 57.1│ 
│3N W C -600 2│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 21.4 78.6│ 
│        │Astrid -Toon  │Henk  -Tom   │ 21.4 78.6│ 
│5♦ O+1 -620 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W-2  100 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │ 100   0 │ 
│3♥ W+1 -170 1│Astrid -Toon  │Henk  -Tom   │ 71.4 28.6│ 
│2♥ W+2 -170 1│Peter  -Wim   │Arie  -Arie W │ 71.4 28.6│ 
│2♠ O+2 -170 1│Marja  -Nicole │Carla  -Petra  │ 71.4 28.6│ 
│3♠ O+2 -200 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │ 42.9 57.1│ 
│4♥ W+1 -450 3│Kees  -Ria   │Anja  -Anneke │ 14.3 85.7│ 
│        │Marijke -Ria   │Anja  -Joop  │ 14.3 85.7│ 
│        │Jos   -Lia   │José  -Lida  │ 14.3 85.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ O-4  200 1│Peter  -Wim   │Arie  -Arie W │ 100   0 │ 
│4♠ W-3  150 1│Karin  -Simon  │Masha  -Paul  │ 85.7 14.3│ 
│3N W-1  50 2│Marja  -Nicole │Carla  -Petra  │ 50  50 │ 
│        │Kees  -Ria   │Anja  -Anneke │ 50  50 │ 
│3N O-1  50 1│Jos   -Lia   │José  -Lida  │ 50  50 │ 
│2N O-1  50 1│Marijke -Ria   │Anja  -Joop  │ 50  50 │ 
│3♣ N-3 -300 1│Astrid -Toon  │Henk  -Tom   │ 14.3 85.7│ 
│5♣dN-3 -800 1│Anja  -Wim   │Bea   -Joop  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ O+1 -650 1│Masha  -Paul  │José  -Lida  │ 100   0 │ 
│4♠ O+2 -680 7│Anja  -Anneke │Marja  -Nicole │ 42.9 57.1│ 
│        │Karin  -Simon  │Marijke -Ria   │ 42.9 57.1│ 
│        │Kees  -Ria   │Astrid -Toon  │ 42.9 57.1│ 
│        │Peter  -Wim   │Anja  -Wim   │ 42.9 57.1│ 
│        │Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 42.9 57.1│ 
│        │Arie  -Arie W │Jos   -Lia   │ 42.9 57.1│ 
│        │Carla  -Petra  │Bea   -Joop  │ 42.9 57.1│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ W-3  150 1│Anja  -Anneke │Marja  -Nicole │ 100   0 │ 
│5♦ O C -400 1│Masha  -Paul  │José  -Lida  │ 85.7 14.3│ 
│5♦ O+1 -420 5│Peter  -Wim   │Anja  -Wim   │ 42.9 57.1│ 
│        │Karin  -Simon  │Marijke -Ria   │ 42.9 57.1│ 
│        │Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 42.9 57.1│ 
│        │Arie  -Arie W │Jos   -Lia   │ 42.9 57.1│ 
│        │Carla  -Petra  │Bea   -Joop  │ 42.9 57.1│ 
│3N W+2 -460 1│Kees  -Ria   │Astrid -Toon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ Z C  620 2│Peter  -Wim   │Anja  -Wim   │ 92.9  7.1│ 
│        │Karin  -Simon  │Marijke -Ria   │ 92.9  7.1│ 
│3♥ Z+2  200 1│Anja  -Anneke │Marja  -Nicole │ 71.4 28.6│ 
│3♥ Z C  140 1│Masha  -Paul  │José  -Lida  │ 57.1 42.9│ 
│4♥ Z-1 -100 3│Carla  -Petra  │Bea   -Joop  │ 28.6 71.4│ 
│        │Kees  -Ria   │Astrid -Toon  │ 28.6 71.4│ 
│        │Arie  -Arie W │Jos   -Lia   │ 28.6 71.4│ 
│4♥ Z-2 -200 1│Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♠dO-1  200 1│Masha  -Paul  │José  -Lida  │ 100   0 │ 
│1♠ O+3 -170 1│Carla  -Petra  │Bea   -Joop  │ 85.7 14.3│ 
│4♠ O C -620 3│Karin  -Simon  │Marijke -Ria   │ 57.1 42.9│ 
│        │Arie  -Arie W │Jos   -Lia   │ 57.1 42.9│ 
│        │Henk  -Tom   │Anja  -Joop  │ 57.1 42.9│ 
│3N O+1 -630 1│Anja  -Anneke │Marja  -Nicole │ 28.6 71.4│ 
│3N O+2 -660 1│Kees  -Ria   │Astrid -Toon  │ 14.3 85.7│ 
│3NdO+1 -950 1│Peter  -Wim   │Anja  -Wim   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♦ N-3 -150 1│Anja  -Anneke │Masha  -Paul  │ 100   0 │ 
│3♠ W+2 -200 1│Astrid -Toon  │Peter  -Wim   │ 78.6 21.4│ 
│1♥ O+4 -200 1│Kees  -Ria   │Karin  -Simon  │ 78.6 21.4│ 
│4♥ O C -420 1│Bea   -Joop  │Arie  -Arie W │ 57.1 42.9│ 
│4♥ O+1 -450 1│Marijke -Ria   │José  -Lida  │ 42.9 57.1│ 
│4♥ O+2 -480 2│Anja  -Joop  │Jos   -Lia   │ 21.4 78.6│ 
│        │Marja  -Nicole │Anja  -Wim   │ 21.4 78.6│ 
│4♥dO+1 -690 1│Henk  -Tom   │Carla  -Petra  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N Z+2  180 1│Henk  -Tom   │Carla  -Petra  │ 92.9  7.1│ 
│1N Z+3  180 1│Marijke -Ria   │José  -Lida  │ 92.9  7.1│ 
│3♣ N+1  130 1│Anja  -Joop  │Jos   -Lia   │ 71.4 28.6│ 
│2♥ O-1  50 1│Marja  -Nicole │Anja  -Wim   │ 57.1 42.9│ 
│1N N-1 -100 1│Astrid -Toon  │Peter  -Wim   │ 42.9 57.1│ 
│2♠ O C -110 1│Bea   -Joop  │Arie  -Arie W │ 21.4 78.6│ 
│1♠ O+1 -110 1│Anja  -Anneke │Masha  -Paul  │ 21.4 78.6│ 
│3♠ O C -140 1│Kees  -Ria   │Karin  -Simon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥dZ C  590 1│Bea   -Joop  │Arie  -Arie W │ 100   0 │ 
│4♥ N C  420 1│Anja  -Anneke │Masha  -Paul  │ 85.7 14.3│ 
│4♠ W-2  200 1│Anja  -Joop  │Jos   -Lia   │ 64.3 35.7│ 
│3♥ Z+2  200 1│Astrid -Toon  │Peter  -Wim   │ 64.3 35.7│ 
│3♥ Z+1  170 1│Marijke -Ria   │José  -Lida  │ 35.7 64.3│ 
│2♥ Z+2  170 1│Henk  -Tom   │Carla  -Petra  │ 35.7 64.3│ 
│3♦ O+1 -130 1│Marja  -Nicole │Anja  -Wim   │ 14.3 85.7│ 
│2♦ O+3 -150 1│Kees  -Ria   │Karin  -Simon  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│A20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ W-2  200 1│Anja  -Anneke │Masha  -Paul  │ 100   0 │ 
│4♣ N C  130 1│Kees  -Ria   │Karin  -Simon  │ 64.3 35.7│ 
│3♣ N+1  130 2│Marijke -Ria   │José  -Lida  │ 64.3 35.7│ 
│        │Marja  -Nicole │Anja  -Wim   │ 64.3 35.7│ 
│2♦ Z+2  130 1│Henk  -Tom   │Carla  -Petra  │ 64.3 35.7│ 
│2♠ W-1  100 1│Astrid -Toon  │Peter  -Wim   │ 28.6 71.4│ 
│4♣ N-1 -100 1│Anja  -Joop  │Jos   -Lia   │ 14.3 85.7│ 
│1♠dW C -160 1│Bea   -Joop  │Arie  -Arie W │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     C-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ N C  110 1│Alie  -Betty  │Adri  -Cees  │ 100   0 │ 
│4♥ O-2  100 1│Adrie  -Jeannett│Anja  -Ellen  │ 70  30 │ 
│3N W-2  100 1│Liesbeth-Renée  │Kitty  -Olga  │ 70  30 │ 
│4♥ O-1  50 1│Elly  -Ria   │Harry  -Pieter │ 20  80 │ 
│4♣ N-1 -100 1│Anja  -Joop  │Jos   -Lia   │ 14.3 85.7│ 
│3♣ W-1  50 1│Caroline-José  │Adrie  -Johan  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ O-1  50 1│Caroline-José  │Adrie  -Johan  │ 100   0 │ 
│2♦ W C  -90 1│Gale  -Leone  │Joke  -Ying  │ 70  30 │ 
│1N O C  -90 1│Adrie  -Jeannett│Anja  -Ellen  │ 70  30 │ 
│3♥ Z-1 -100 1│Elly  -Ria   │Harry  -Pieter │ 40  60 │ 
│2♦ W+1 -110 1│Alie  -Betty  │Adri  -Cees  │ 20  80 │ 
│1N W+1 -120 1│Liesbeth-Renée  │Kitty  -Olga  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ Z C  140 1│Gale  -Leone  │Joke  -Ying  │ 90  10 │ 
│3♠ N C  140 1│Liesbeth-Renée  │Kitty  -Olga  │ 90  10 │ 
│3♥ Z-1  -50 3│Adrie  -Jeannett│Anja  -Ellen  │ 40  60 │ 
│        │Elly  -Ria   │Harry  -Pieter │ 40  60 │ 
│        │Caroline-José  │Adrie  -Johan  │ 40  60 │ 
│4♠ N-2 -100 1│Alie  -Betty  │Adri  -Cees  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ Z C  620 1│Caroline-José  │Adrie  -Johan  │ 100   0 │ 
│3♣ N C  110 1│Adrie  -Jeannett│Anja  -Ellen  │ 80  20 │ 
│2♦ N C  90 1│Elly  -Ria   │Harry  -Pieter │ 60  40 │ 
│4♠ Z-1 -100 1│Gale  -Leone  │Joke  -Ying  │ 20  80 │ 
│4♠ N-1 -100 1│Liesbeth-Renée  │Kitty  -Olga  │ 20  80 │ 
│3♠ Z-1 -100 1│Alie  -Betty  │Adri  -Cees  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ W-1  50 3│Adrie  -Jeannett│Alie  -Betty  │ 80  20 │ 
│        │Adrie  -Johan  │Anja  -Ellen  │ 80  20 │ 
│        │Caroline-José  │Gale  -Leone  │ 80  20 │ 
│3♥ W C -140 2│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 20  80 │ 
│        │Kitty  -Olga  │Elly  -Ria   │ 20  80 │ 
│3N W-1  50 1│Gale  -Leone  │Joke  -Ying  │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ O-2  200 1│Joke  -Ying  │Adri  -Cees  │ 100   0 │ 
│3♥ N C  140 1│Adrie  -Jeannett│Alie  -Betty  │ 80  20 │ 
│3♦ N C  110 2│Caroline-José  │Gale  -Leone  │ 50  50 │ 
│        │Kitty  -Olga  │Elly  -Ria   │ 50  50 │ 
│2♠ O-1  100 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 20  80 │ 
│4♦ N-1  -50 1│Adrie  -Johan  │Anja  -Ellen  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N+1  650 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 100   0 │ 
│4♠ Z C  620 1│Adrie  -Johan  │Anja  -Ellen  │ 40  60 │ 
│4♠ N C  620 4│Adrie  -Jeannett│Alie  -Betty  │ 40  60 │ 
│        │Caroline-José  │Gale  -Leone  │ 40  60 │ 
│        │Joke  -Ying  │Adri  -Cees  │ 40  60 │ 
│        │Kitty  -Olga  │Elly  -Ria   │ 40  60 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N N+1  150 1│Liesbeth-Renée  │Harry  -Pieter │ 100   0 │ 
│3♦ W-2  100 1│Adrie  -Jeannett│Alie  -Betty  │ 80  20 │ 
│2♣ N C  90 1│Kitty  -Olga  │Elly  -Ria   │ 50  50 │ 
│1N Z C  90 1│Caroline-José  │Gale  -Leone  │ 50  50 │ 
│1N N-1  -50 1│Joke  -Ying  │Adri  -Cees  │ 20  80 │ 
│2♣ N-2 -100 1│Adrie  -Johan  │Anja  -Ellen  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♦ N C  130 1│Adrie  -Johan  │Joke  -Ying  │ 100   0 │ 
│4♥ W-1  100 2│Liesbeth-Renée  │Caroline-José  │ 60  40 │ 
│        │Adri  -Cees  │Harry  -Pieter │ 60  40 │ 
│3♥ W-1  100 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 60  40 │ 
│5♦ N-1  -50 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 20  80 │ 
│5♦dN-1 -100 1│Anja  -Ellen  │Gale  -Leone  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♣dO-2  500 1│Liesbeth-Renée  │Caroline-José  │ 100   0 │ 
│2♥ O-2  200 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 80  20 │ 
│3♣ N+2  150 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 50  50 │ 
│2♣ N+3  150 1│Anja  -Ellen  │Gale  -Leone  │ 50  50 │ 
│2♣ N+1  110 2│Adrie  -Johan  │Joke  -Ying  │ 10  90 │ 
│        │Adri  -Cees  │Harry  -Pieter │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z C  110 1│Liesbeth-Renée  │Caroline-José  │ 100   0 │ 
│3♥ W+2 -200 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 80  20 │ 
│2♥ W+4 -230 1│Anja  -Ellen  │Gale  -Leone  │ 60  40 │ 
│4♥ W+2 -480 3│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 20  80 │ 
│        │Adrie  -Johan  │Joke  -Ying  │ 20  80 │ 
│        │Adri  -Cees  │Harry  -Pieter │ 20  80 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ Z C  620 1│Adrie  -Johan  │Joke  -Ying  │ 90  10 │ 
│4♠ N C  620 1│Kitty  -Olga  │Adrie  -Jeannett│ 90  10 │ 
│2N Z+2  180 1│Liesbeth-Renée  │Caroline-José  │ 60  40 │ 
│3♠ N+1  170 1│Anja  -Ellen  │Gale  -Leone  │ 40  60 │ 
│4♥ O-2  100 1│Elly  -Ria   │Alie  -Betty  │ 20  80 │ 
│3♥ O+1 -170 1│Adri  -Cees  │Harry  -Pieter │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N N+2  180 2│Adrie  -Johan  │Kitty  -Olga  │ 90  10 │ 
│        │Adri  -Cees  │Caroline-José  │ 90  10 │ 
│3♦ Z+1  130 3│Harry  -Pieter │Adrie  -Jeannett│ 40  60 │ 
│        │Anja  -Ellen  │Elly  -Ria   │ 40  60 │ 
│        │Joke  -Ying  │Liesbeth-Renée  │ 40  60 │ 
│5♦ Z-1 -100 1│Gale  -Leone  │Alie  -Betty  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ N+1  450 1│Harry  -Pieter │Adrie  -Jeannett│ 100   0 │ 
│4♥ N C  420 1│Adrie  -Johan  │Kitty  -Olga  │ 80  20 │ 
│3N N C  400 2│Adri  -Cees  │Caroline-José  │ 50  50 │ 
│        │Joke  -Ying  │Liesbeth-Renée  │ 50  50 │ 
│2♥ Z+2  170 1│Anja  -Ellen  │Elly  -Ria   │ 20  80 │ 
│3N N-1  -50 1│Gale  -Leone  │Alie  -Betty  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♦ Z C  600 1│Adrie  -Johan  │Kitty  -Olga  │ 100   0 │ 
│3♦ Z+2  150 1│Anja  -Ellen  │Elly  -Ria   │ 80  20 │ 
│4♦ Z C  130 1│Gale  -Leone  │Alie  -Betty  │ 60  40 │ 
│3♠ N-1 -100 1│Adri  -Cees  │Caroline-José  │ 40  60 │ 
│3N N-3 -300 2│Harry  -Pieter │Adrie  -Jeannett│ 10  90 │ 
│        │Joke  -Ying  │Liesbeth-Renée  │ 10  90 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥dW-2  500 1│Adrie  -Johan  │Kitty  -Olga  │ 100   0 │ 
│1N N+2  150 1│Joke  -Ying  │Liesbeth-Renée  │ 80  20 │ 
│4♣ N C  130 1│Harry  -Pieter │Adrie  -Jeannett│ 60  40 │ 
│2♣ N+1  110 1│Adri  -Cees  │Caroline-José  │ 40  60 │ 
│3♥ W-1  100 1│Gale  -Leone  │Alie  -Betty  │ 20  80 │ 
│5♣ N-2 -100 1│Anja  -Ellen  │Elly  -Ria   │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♠ Z+1  170 1│Adri  -Cees  │Anja  -Ellen  │ 100   0 │ 
│3♠ Z C  140 1│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 60  40 │ 
│2♥ Z+1  140 2│Adrie  -Jeannett│Joke  -Ying  │ 60  40 │ 
│        │Gale  -Leone  │Kitty  -Olga  │ 60  40 │ 
│2♥ Z C  110 1│Harry  -Pieter │Adrie  -Johan  │ 20  80 │ 
│1N O+1 -120 1│Elly  -Ria   │Caroline-José  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6♥ Z+1 1460 4│Adrie  -Jeannett│Joke  -Ying  │ 70  30 │ 
│        │Harry  -Pieter │Adrie  -Johan  │ 70  30 │ 
│        │Adri  -Cees  │Anja  -Ellen  │ 70  30 │ 
│        │Gale  -Leone  │Kitty  -Olga  │ 70  30 │ 
│6♥ Z C 1430 1│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 20  80 │ 
│6♦ N+1 1390 1│Elly  -Ria   │Caroline-José  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♣ Z-2 -100 1│Adri  -Cees  │Anja  -Ellen  │ 100   0 │ 
│2♦ W+2 -130 1│Adrie  -Jeannett│Joke  -Ying  │ 80  20 │ 
│3♦ W+2 -150 1│Harry  -Pieter │Adrie  -Johan  │ 40  60 │ 
│2♦ W+3 -150 2│Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 40  60 │ 
│        │Elly  -Ria   │Caroline-José  │ 40  60 │ 
│4♥ Z-6 -300 1│Gale  -Leone  │Kitty  -Olga  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│B20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N N+1  630 1│Adrie  -Jeannett│Joke  -Ying  │ 100   0 │ 
│3N N C  600 1│Gale  -Leone  │Kitty  -Olga  │ 80  20 │ 
│3N N-1 -100 4│Harry  -Pieter │Adrie  -Johan  │ 30  70 │ 
│        │Elly  -Ria   │Caroline-José  │ 30  70 │ 
│        │Adri  -Cees  │Anja  -Ellen  │ 30  70 │ 
│        │Alie  -Betty  │Liesbeth-Renée  │ 30  70 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     B-Lijn     D-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ O-3  150 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 100   0 │ 
│3♥ N C  140 1│Ellen  -Marjon │Gerard -Jan   │ 83.3 16.7│ 
│3♠ O-2  100 1│Door  -Hannie │Fred  -Janneke │ 66.7 33.3│ 
│1N N C  90 1│René  -Tineke │Jannie -Marijke │ 50  50 │ 
│4♥ N-1  -50 1│Cora  -Thérese │Guido  -Vera  │ 33.3 66.7│ 
│3NdN-1 -100 1│Eline  -Joke  │Peter  -Thedie │  8.3 91.7│ 
│2N N-2 -100 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♥ N C  620 1│Door  -Hannie │Fred  -Janneke │ 100   0 │ 
│3♥ N+1  170 1│Eline  -Joke  │Peter  -Thedie │ 75  25 │ 
│2♥ N+2  170 1│Ellen  -Marjon │Gerard -Jan   │ 75  25 │ 
│3♠ W-3  150 1│Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 50  50 │ 
│3♥ N C  140 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 33.3 66.7│ 
│4♣ W-1  50 1│Cora  -Thérese │Guido  -Vera  │ 16.7 83.3│ 
│4♥ N-1 -100 1│René  -Tineke │Jannie -Marijke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♥ O-3  300 1│Ellen  -Marjon │Gerard -Jan   │ 100   0 │ 
│4♥ O-1  100 2│Door  -Hannie │Fred  -Janneke │ 75  25 │ 
│        │Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 75  25 │ 
│4♠ N-2 -100 1│Cora  -Thérese │Guido  -Vera  │ 50  50 │ 
│3♥ O C -140 1│René  -Tineke │Jannie -Marijke │ 25  75 │ 
│1♥ O+2 -140 1│Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 25  75 │ 
│4♥ O C -620 1│Eline  -Joke  │Peter  -Thedie │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N+3  710 3│Eline  -Joke  │Peter  -Thedie │ 83.3 16.7│ 
│        │Cocky  -Sjaak  │Ineke  -Marianne│ 83.3 16.7│ 
│        │Pia   -Stijnie │Albert -Riet  │ 83.3 16.7│ 
│4♠ N+2  680 1│René  -Tineke │Jannie -Marijke │ 50  50 │ 
│4♠ N+1  650 3│Ellen  -Marjon │Gerard -Jan   │ 16.7 83.3│ 
│        │Door  -Hannie │Fred  -Janneke │ 16.7 83.3│ 
│        │Cora  -Thérese │Guido  -Vera  │ 16.7 83.3│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N O-1  50 1│Ineke  -Marianne│Gerard -Jan   │ 100   0 │ 
│4♠ W+1 -450 2│Cocky  -Sjaak  │Cora  -Thérese │ 50  50 │ 
│        │Peter  -Thedie │René  -Tineke │ 50  50 │ 
│4♠ O+1 -450 3│Pia   -Stijnie │Jannie -Marijke │ 50  50 │ 
│        │Guido  -Vera  │Fred  -Janneke │ 50  50 │ 
│        │Eline  -Joke  │Albert -Riet  │ 50  50 │ 
│4♠ O+2 -480 1│Ellen  -Marjon │Door  -Hannie │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ O-2  200 1│Pia   -Stijnie │Jannie -Marijke │ 100   0 │ 
│2♣ Z+1  110 1│Peter  -Thedie │René  -Tineke │ 83.3 16.7│ 
│2♠ W-1  100 1│Ellen  -Marjon │Door  -Hannie │ 66.7 33.3│ 
│3N N-1  -50 1│Eline  -Joke  │Albert -Riet  │ 50  50 │ 
│1N O C  -90 1│Guido  -Vera  │Fred  -Janneke │ 33.3 66.7│ 
│2♥ N-2 -100 1│Ineke  -Marianne│Gerard -Jan   │ 16.7 83.3│ 
│3♥ N-3 -150 1│Cocky  -Sjaak  │Cora  -Thérese │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♦ W-1  100 2│Guido  -Vera  │Fred  -Janneke │ 91.7  8.3│ 
│        │Ineke  -Marianne│Gerard -Jan   │ 91.7  8.3│ 
│2♦ W+1 -110 1│Ellen  -Marjon │Door  -Hannie │ 66.7 33.3│ 
│3♥ W+1 -170 1│Peter  -Thedie │René  -Tineke │ 50  50 │ 
│2♠dZ-2 -500 1│Eline  -Joke  │Albert -Riet  │ 33.3 66.7│ 
│4♥ O C -620 1│Pia   -Stijnie │Jannie -Marijke │ 16.7 83.3│ 
│4♥ O+1 -650 1│Cocky  -Sjaak  │Cora  -Thérese │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N N C  400 1│Eline  -Joke  │Albert -Riet  │ 100   0 │ 
│3♠ Z-1  -50 1│Ineke  -Marianne│Gerard -Jan   │ 58.3 41.7│ 
│3N N-1  -50 3│Ellen  -Marjon │Door  -Hannie │ 58.3 41.7│ 
│        │Pia   -Stijnie │Jannie -Marijke │ 58.3 41.7│ 
│        │Guido  -Vera  │Fred  -Janneke │ 58.3 41.7│ 
│5♣ Z-2 -100 1│Cocky  -Sjaak  │Cora  -Thérese │  8.3 91.7│ 
│3N N-2 -100 1│Peter  -Thedie │René  -Tineke │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ Z-1  -50 3│René  -Tineke │Door  -Hannie │ 83.3 16.7│ 
│        │Fred  -Janneke │Jannie -Marijke │ 83.3 16.7│ 
│        │Peter  -Thedie │Ellen  -Marjon │ 83.3 16.7│ 
│4♥dZ-1 -100 1│Pia   -Stijnie │Cocky  -Sjaak  │ 33.3 66.7│ 
│4♥ Z-2 -100 2│Ineke  -Marianne│Guido  -Vera  │ 33.3 66.7│ 
│        │Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 33.3 66.7│ 
│3♠ W+1 -170 1│Gerard -Jan   │Eline  -Joke  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N W-1  100 1│Gerard -Jan   │Eline  -Joke  │ 100   0 │ 
│3N W C -600 3│Pia   -Stijnie │Cocky  -Sjaak  │ 58.3 41.7│ 
│        │Ineke  -Marianne│Guido  -Vera  │ 58.3 41.7│ 
│        │Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 58.3 41.7│ 
│3N O C -600 1│René  -Tineke │Door  -Hannie │ 58.3 41.7│ 
│3N W+1 -630 2│Fred  -Janneke │Jannie -Marijke │  8.3 91.7│ 
│        │Peter  -Thedie │Ellen  -Marjon │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♦ Z+3  150 1│Fred  -Janneke │Jannie -Marijke │ 100   0 │ 
│3♦ Z C  110 3│René  -Tineke │Door  -Hannie │ 66.7 33.3│ 
│        │Ineke  -Marianne│Guido  -Vera  │ 66.7 33.3│ 
│        │Peter  -Thedie │Ellen  -Marjon │ 66.7 33.3│ 
│4♦ Z-1  -50 2│Pia   -Stijnie │Cocky  -Sjaak  │ 25  75 │ 
│        │Gerard -Jan   │Eline  -Joke  │ 25  75 │ 
│2♠ O+1 -140 1│Albert -Riet  │Cora  -Thérese │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+1  630 1│Peter  -Thedie │Ellen  -Marjon │ 100   0 │ 
│4♠ N C  620 1│Gerard -Jan   │Eline  -Joke  │ 83.3 16.7│ 
│3N N C  600 1│Albert -Riet  │Cora  -Thérese │ 66.7 33.3│ 
│2♦ Z+2  130 1│Ineke  -Marianne│Guido  -Vera  │ 50  50 │ 
│2N Z C  120 1│Fred  -Janneke │Jannie -Marijke │ 33.3 66.7│ 
│3N Z-1 -100 1│René  -Tineke │Door  -Hannie │ 16.7 83.3│ 
│3N N-2 -200 1│Pia   -Stijnie │Cocky  -Sjaak  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6N O-2  200 1│Eline  -Joke  │Cocky  -Sjaak  │ 91.7  8.3│ 
│4♥ W-2  200 1│Jannie -Marijke │Ellen  -Marjon │ 91.7  8.3│ 
│6N O-1  100 1│Gerard -Jan   │René  -Tineke │ 66.7 33.3│ 
│1N O+3 -180 1│Guido  -Vera  │Pia   -Stijnie │ 50  50 │ 
│3N W+1 -630 1│Fred  -Janneke │Albert -Riet  │ 33.3 66.7│ 
│3N O+4 -720 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 16.7 83.3│ 
│6N W C -1440 1│Cora  -Thérese │Door  -Hannie │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ O+3 -200 2│Jannie -Marijke │Ellen  -Marjon │ 83.3 16.7│ 
│        │Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 83.3 16.7│ 
│1♠ O+4 -200 1│Gerard -Jan   │René  -Tineke │ 83.3 16.7│ 
│3♦dN-2 -300 1│Cora  -Thérese │Door  -Hannie │ 50  50 │ 
│3N O C -400 1│Guido  -Vera  │Pia   -Stijnie │ 33.3 66.7│ 
│4♠ O+1 -450 2│Fred  -Janneke │Albert -Riet  │  8.3 91.7│ 
│        │Eline  -Joke  │Cocky  -Sjaak  │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+4  720 2│Jannie -Marijke │Ellen  -Marjon │ 91.7  8.3│ 
│        │Guido  -Vera  │Pia   -Stijnie │ 91.7  8.3│ 
│3N Z C  600 2│Fred  -Janneke │Albert -Riet  │ 58.3 41.7│ 
│        │Cora  -Thérese │Door  -Hannie │ 58.3 41.7│ 
│4♠ N-1 -100 1│Eline  -Joke  │Cocky  -Sjaak  │ 16.7 83.3│ 
│3N Z-1 -100 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 16.7 83.3│ 
│2♠ Z-1 -100 1│Gerard -Jan   │René  -Tineke │ 16.7 83.3│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│6♠ W-1  100 3│Eline  -Joke  │Cocky  -Sjaak  │ 83.3 16.7│ 
│        │Guido  -Vera  │Pia   -Stijnie │ 83.3 16.7│ 
│        │Cora  -Thérese │Door  -Hannie │ 83.3 16.7│ 
│3♠ W+2 -200 1│Gerard -Jan   │René  -Tineke │ 50  50 │ 
│3N W+1 -630 1│Ineke  -Marianne│Peter  -Thedie │ 33.3 66.7│ 
│4♠ W+1 -650 2│Fred  -Janneke │Albert -Riet  │  8.3 91.7│ 
│        │Jannie -Marijke │Ellen  -Marjon │  8.3 91.7│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│5♦ O C -400 1│Jannie -Marijke │Eline  -Joke  │ 100   0 │ 
│5♦ W+1 -420 1│Albert -Riet  │Ineke  -Marianne│ 75  25 │ 
│5♦ O+1 -420 1│Cora  -Thérese │Peter  -Thedie │ 75  25 │ 
│3N W+2 -460 4│Ellen  -Marjon │Guido  -Vera  │ 25  75 │ 
│        │Door  -Hannie │Pia   -Stijnie │ 25  75 │ 
│        │Fred  -Janneke │Gerard -Jan   │ 25  75 │ 
│        │René  -Tineke │Cocky  -Sjaak  │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♣ O+1 -110 1│Fred  -Janneke │Gerard -Jan   │ 100   0 │ 
│1N O+1 -120 2│Jannie -Marijke │Eline  -Joke  │ 75  25 │ 
│        │Ellen  -Marjon │Guido  -Vera  │ 75  25 │ 
│2♣ O+2 -130 2│Cora  -Thérese │Peter  -Thedie │ 41.7 58.3│ 
│        │Albert -Riet  │Ineke  -Marianne│ 41.7 58.3│ 
│2♣ O+3 -150 1│Door  -Hannie │Pia   -Stijnie │ 16.7 83.3│ 
│3N O C -400 1│René  -Tineke │Cocky  -Sjaak  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠dO-2  500 1│Cora  -Thérese │Peter  -Thedie │ 98.3  1.7│ 
│3N W-4  400 1│Door  -Hannie │Pia   -Stijnie │ 79.2 20.8│ 
│2♠ O-2  200 1│Jannie -Marijke │Eline  -Joke  │ 60  40 │ 
│2N O-1  100 2│Ellen  -Marjon │Guido  -Vera  │ 30.8 69.2│ 
│        │René  -Tineke │Cocky  -Sjaak  │ 30.8 69.2│ 
│3♦ W+1 -130 1│Albert -Riet  │Ineke  -Marianne│  1.7 98.3│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│C20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ N+1  170 1│Albert -Riet  │Ineke  -Marianne│ 98.3  1.7│ 
│3♥ N C  140 2│Ellen  -Marjon │Guido  -Vera  │ 60  40 │ 
│        │Door  -Hannie │Pia   -Stijnie │ 60  40 │ 
│2♥ N+1  140 1│Cora  -Thérese │Peter  -Thedie │ 60  40 │ 
│3♥ N-1 -100 1│Jannie -Marijke │Eline  -Joke  │ 10.8 89.2│ 
│2N N-1 -100 1│René  -Tineke │Cocky  -Sjaak  │ 10.8 89.2│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
A-Lijn     B-Lijn     C-Lijn    
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D1  N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N Z C  120 1│Ed   -Frans Ja│Gerda  -Regina │ 100   0 │ 
│1♦ N+1  90 1│Bep   -Elly  │Marty  -Riet  │ 75  25 │ 
│2♥ Z-1  -50 2│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 37.5 62.5│ 
│        │Lenie  -Rieneke │Dick  -Ineke  │ 37.5 62.5│ 
│3N Z-3 -150 1│Fred  -Wim   │Bea   -Lenneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D2  O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z C  110 1│Ed   -Frans Ja│Gerda  -Regina │ 100   0 │ 
│3♦ N-1 -100 1│Fred  -Wim   │Bea   -Lenneke │ 75  25 │ 
│4♠ Z-2 -200 1│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 25  75 │ 
│3♠ Z-2 -200 1│Bep   -Elly  │Marty  -Riet  │ 25  75 │ 
│3N N-2 -200 1│Lenie  -Rieneke │Dick  -Ineke  │ 25  75 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D3  Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N Z+2  460 1│Bep   -Elly  │Marty  -Riet  │ 87.5 12.5│ 
│3N N+2  460 1│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│ 87.5 12.5│ 
│3N N C  400 1│Fred  -Wim   │Bea   -Lenneke │ 50  50 │ 
│1♠ N+2  140 1│Lenie  -Rieneke │Dick  -Ineke  │ 25  75 │ 
│4♥ Z-1  -50 1│Ed   -Frans Ja│Gerda  -Regina │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D4  W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ W-1  100 1│Fred  -Wim   │Bea   -Lenneke │ 87.5 12.5│ 
│3♠ W-1  100 1│Ed   -Frans Ja│Gerda  -Regina │ 87.5 12.5│ 
│4♣ N-1 -100 1│Bep   -Elly  │Marty  -Riet  │ 50  50 │ 
│2♠ W+2 -170 1│Lenie  -Rieneke │Dick  -Ineke  │ 25  75 │ 
│4♣ N-2 -200 1│Rob   -Willy  │Corrie/H-Els/Mari│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D5  N/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ W-3  150 1│Gerda  -Regina │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│3♣ Z-1 -100 1│Dick  -Ineke  │Rob   -Willy  │ 62.5 37.5│ 
│3N N-1 -100 1│Marty  -Riet  │Lenie  -Rieneke │ 62.5 37.5│ 
│3♣ Z-2 -200 1│Bea   -Lenneke │Corrie/H-Els/Mari│ 25  75 │ 
│4♣ Z-3 -300 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D6  O/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N O-1  100 2│Dick  -Ineke  │Rob   -Willy  │ 75  25 │ 
│        │Marty  -Riet  │Lenie  -Rieneke │ 75  25 │ 
│2N O-1  100 1│Gerda  -Regina │Fred  -Wim   │ 75  25 │ 
│3N O C -600 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 25  75 │ 
│3N O+1 -630 1│Bea   -Lenneke │Corrie/H-Els/Mari│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D7  Z/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N N+1  150 1│Gerda  -Regina │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│4♠ Z-1 -100 1│Marty  -Riet  │Lenie  -Rieneke │ 75  25 │ 
│4♥ N-2 -200 1│Bea   -Lenneke │Corrie/H-Els/Mari│ 37.5 62.5│ 
│4♠ Z-2 -200 1│Dick  -Ineke  │Rob   -Willy  │ 37.5 62.5│ 
│4♥ N-3 -300 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D8  W/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ W-3  150 1│Gerda  -Regina │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│4♥ W-2  100 1│Dick  -Ineke  │Rob   -Willy  │ 50  50 │ 
│3♥ W-2  100 1│Bep   -Elly  │Ed   -Frans Ja│ 50  50 │ 
│2♥ W-2  100 1│Bea   -Lenneke │Corrie/H-Els/Mari│ 50  50 │ 
│2♥ W-1  50 1│Marty  -Riet  │Lenie  -Rieneke │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D9  N/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♥ W+3 -200 2│Rob   -Willy  │Marty  -Riet  │ 87.5 12.5│ 
│        │Lenie  -Rieneke │Ed   -Frans Ja│ 87.5 12.5│ 
│2♥ W+4 -230 1│Fred  -Wim   │Bep   -Elly  │ 50  50 │ 
│4♥ W+1 -650 1│Corrie/H-Els/Mari│Gerda  -Regina │ 25  75 │ 
│4♥ W+2 -680 1│Bea   -Lenneke │Dick  -Ineke  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D10 O/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N N C  120 1│Rob   -Willy  │Marty  -Riet  │ 100   0 │ 
│3♣ N C  110 1│Bea   -Lenneke │Dick  -Ineke  │ 62.5 37.5│ 
│2♣ N+1  110 1│Lenie  -Rieneke │Ed   -Frans Ja│ 62.5 37.5│ 
│3N Z-1 -100 1│Corrie/H-Els/Mari│Gerda  -Regina │ 12.5 87.5│ 
│2N Z-1 -100 1│Fred  -Wim   │Bep   -Elly  │ 12.5 87.5│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D11 Z/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ Z C  110 2│Rob   -Willy  │Marty  -Riet  │ 87.5 12.5│ 
│        │Lenie  -Rieneke │Ed   -Frans Ja│ 87.5 12.5│ 
│2N O-1  50 1│Bea   -Lenneke │Dick  -Ineke  │ 50  50 │ 
│2♠ Z-1  -50 1│Corrie/H-Els/Mari│Gerda  -Regina │ 25  75 │ 
│4♠ Z-4 -200 1│Fred  -Wim   │Bep   -Elly  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D12 W/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♦ O C  -90 1│Corrie/H-Els/Mari│Gerda  -Regina │ 100   0 │ 
│2♦ O+1 -110 1│Rob   -Willy  │Marty  -Riet  │ 50  50 │ 
│2♠ O C -110 1│Bea   -Lenneke │Dick  -Ineke  │ 50  50 │ 
│1♠ O+1 -110 1│Lenie  -Rieneke │Ed   -Frans Ja│ 50  50 │ 
│1N W+2 -150 1│Fred  -Wim   │Bep   -Elly  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D13 N/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2N O-2  200 1│Marty  -Riet  │Bea   -Lenneke │ 100   0 │ 
│2N O-1  100 1│Gerda  -Regina │Dick  -Ineke  │ 75  25 │ 
│1N W C  -90 1│Bep   -Elly  │Corrie/H-Els/Mari│ 50  50 │ 
│1N Z-1 -100 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Wim   │ 25  75 │ 
│2♠ W C -110 1│Ed   -Frans Ja│Rob   -Willy  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D14 O/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│4♠ N C  420 2│Bep   -Elly  │Corrie/H-Els/Mari│ 87.5 12.5│ 
│        │Gerda  -Regina │Dick  -Ineke  │ 87.5 12.5│ 
│2♠ N+2  170 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Wim   │ 50  50 │ 
│4♠ N-1  -50 1│Marty  -Riet  │Bea   -Lenneke │ 12.5 87.5│ 
│3♠ N-1  -50 1│Ed   -Frans Ja│Rob   -Willy  │ 12.5 87.5│ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D15 Z/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3♥ N+1  170 1│Marty  -Riet  │Bea   -Lenneke │ 100   0 │ 
│1N Z+2  150 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Wim   │ 75  25 │ 
│3♥ N C  140 1│Gerda  -Regina │Dick  -Ineke  │ 50  50 │ 
│2♥ N C  110 1│Ed   -Frans Ja│Rob   -Willy  │ 25  75 │ 
│3♥ N-1 -100 1│Bep   -Elly  │Corrie/H-Els/Mari│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D16 W/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N O-1  100 1│Bep   -Elly  │Corrie/H-Els/Mari│ 87.5 12.5│ 
│2♠ O-1  100 1│Lenie  -Rieneke │Fred  -Wim   │ 87.5 12.5│ 
│2♠ O C -110 2│Gerda  -Regina │Dick  -Ineke  │ 37.5 62.5│ 
│        │Marty  -Riet  │Bea   -Lenneke │ 37.5 62.5│ 
│2N W+2 -180 1│Ed   -Frans Ja│Rob   -Willy  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D17 N/-                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│1N O-3  150 1│Corrie/H-Els/Mari│Lenie  -Rieneke │ 100   0 │ 
│2♠ W-1  50 1│Gerda  -Regina │Marty  -Riet  │ 75  25 │ 
│3♣ N-1  -50 1│Rob   -Willy  │Fred  -Wim   │ 50  50 │ 
│1N O C  -90 1│Bea   -Lenneke │Ed   -Frans Ja│ 25  75 │ 
│2♠ W C -110 1│Dick  -Ineke  │Bep   -Elly  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D18 O/NZ                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N W-3  150 1│Dick  -Ineke  │Bep   -Elly  │ 100   0 │ 
│1♦ Z+1  90 1│Corrie/H-Els/Mari│Lenie  -Rieneke │ 75  25 │ 
│2♠ W-1  50 1│Rob   -Willy  │Fred  -Wim   │ 50  50 │ 
│2♦ Z-1 -100 1│Bea   -Lenneke │Ed   -Frans Ja│ 25  75 │ 
│1N W+1 -120 1│Gerda  -Regina │Marty  -Riet  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D19 Z/OW                            │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│3N W-1  100 1│Rob   -Willy  │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│3♣ W+1 -130 1│Corrie/H-Els/Mari│Lenie  -Rieneke │ 62.5 37.5│ 
│3♣ O+1 -130 1│Dick  -Ineke  │Bep   -Elly  │ 62.5 37.5│ 
│3♣ O+3 -170 1│Bea   -Lenneke │Ed   -Frans Ja│ 25  75 │ 
│2N W+2 -180 1│Gerda  -Regina │Marty  -Riet  │  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘ 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D20 W/All                           │ 
├───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│Contra Score x│NZ-paar     │OW-paar     │ NZ  %  OW│ 
├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│2♠ N+3  200 1│Rob   -Willy  │Fred  -Wim   │ 100   0 │ 
│2♥ N+1  140 1│Corrie/H-Els/Mari│Lenie  -Rieneke │ 75  25 │ 
│2N N C  120 1│Dick  -Ineke  │Bep   -Elly  │ 50  50 │ 
│2♠ N C  110 1│Gerda  -Regina │Marty  -Riet  │ 25  75 │ 
│3N N-1 -100 1│Bea   -Lenneke │Ed   -Frans Ja│  0  100 │ 
└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘