bridgeclub-de-stokpaartjes

PROTOCOL 1,5 meter Bridgeclub DE STOKPAARTJES

Aan de leden van De Stokpaartjes
Versie na aanpassingen de regering vrijdag 18 september

Tijdens de bestuursvergadering 27-7-2020 is besloten tot het, op nader te bepalen datum, opnieuw opstarten van onze bridgeavond(en). Hierbij wordt uitgelegd hoe het bestuur denkt dat er door een ieder op een veilige manier weer kan worden gebridged, dat wil zeggen, conform de navolgende regels:
a. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
b. Houd je aan de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM: heb je klachten? Laat je testen.
● Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) en blijf thuis tot iedereen volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is.
● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19), omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact.
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
● Hoest en nies in je ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes.
● Schud geen handen.
● Vermijd het aanraken van je gezicht (ook met handschoenen aan).
c. Houd 1,5 meter afstand aan bij de speellocatie, de garderobe, in de kantine etc.
d. Voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen (50 personen), houd er rekening mee dat als spelers, wedstrijdleiders en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij meetellen als publiek. Als bv de Tuinzaal ook is verhuurd of wij hebben die in gebruik kan het voorkomen dat er meer dan 100 personen aanwezig zijn. In dat geval gaat het Horecaprotocol in werking. Dat betekent bv dat iedereen moet zitten, ook in het bargedeelte.
e. Bedenk dat bij een wedstrijd van 50 paren na afloop van de wedstrijd er dus ineens 50 toeschouwers zijn.
f. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, wedstrijdleiders, trainers en bestuursleden. Trainers zijn er formeel als we (weer) lesgeven.
g. Voor aanvang van het bridgen kan voor een gezondheidscheck en aantal vragen worden gesteld.
h. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
i. Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoermiddel van of naar het bridgen gaat.
j. Meld je vooraf af bij de organisatie.
k. Toeschouwers kunnen uitsluitend kijken met 1,5 meter afstand van anderen.

Opstarten, Hoe en Wanneer
▪ Start 7 oktober 2020 onder voorbehoud.
▪ De bridgeavonden worden georganiseerd conform het door het bestuur opgesteld protocol. Zie hiervoor de website en publicaties op de locatie.
▪ Vast item is iedere week uitleg door wedstrijdleider en/of bestuur van de regels, zoals wij die hebben afgesproken. Gebruik de microfoon is daarbij verplicht.
▪ Eerste ronde van vijf weken is er geen competitie, maar “vrij” spelen.
▪ Attentie alle leden: Verplicht aanmelden, volgens via de website.
▪ De kleine zalen zijn niet goed te ventileren en kunnen derhalve niet worden gebruikt voor de bridgedrive(s)
▪ De Grote – en Tuinzaal zijn beide van, door de Gemeente goedgekeurde mechanische ventilatie voorzien
▪ De grote zaal is ingevuld voor één lijn. Er kunnen maximaal 12 tafels in de deze zaal worden geplaatst, waaraan elk 4 spelers kunnen plaatsnemen.
▪ Maximaal aantal deelnemers is 50 personen (horeca- en binnensport protocol).


Hygiëne en werkwijze
Bij binnenkomst (glazen deuren bargedeelte)
▪ We wachten bij binnenkomen op de partner op het voorterrein (buiten). Houd ook hier 1,5 meter afstand.
▪ Verplicht gebruik van desinfecterende zeep/gel (min 60% alcohol) bij binnenkomst.
▪ per compleet paar wordt het loopbriefje uitgereikt (niet compleet buiten wachten).
▪ Daarbij gezondheidsvragen stellen. Bij klachten weigeren aan deelname.
▪ De wedstrijdleider(s) sorteren vooraf de loopbriefjes op achternaam eerstgenoemde deelnemer en regelen het uitreiken.
▪ Deelnemers gaan, na gaderobe en/of toiletbezoek direct naar eigen tafel.
▪ De bar is gesloten. Drankjes worden aan tafel geserveerd en tijdens pauze(s) aan de speeltafel blijven
▪ Wisselen allen op aanwijzing. Daarbij geen fysiek contact, zoveel mogelijk 1,5 meter houden;
▪ Tijdens de grote pauze en na afloop is de bar in principe gesloten. Eventueel kan de bar worden geopend als/mits de 1,5 meter afstand van de spelers kan worden/wordt gehandhaafd (horecaregels van toepassing). Alternatief is in de zaal blijven en wachten op bediening.

▪ Ook na afloop van de bridgeavond verlaten de spelers gefaseerd de speelzaal en de locatie.

Hygiëne bij het spelen
▪ Voor elk spel handen reinigen met gel, die zich bevindt op de tafels.
▪ Noord/Zuid blijft aan tafel zitten. Oost/West wisselt van tafel en neemt de Biddingboxen mee.
▪ We hebben een centrale wisseltafel. Oost/West brengt de kaarten na afloop van de spelronde naar de wisseltafel.
▪ Handschoenen kunnen worden gebruikt ter bescherming van de handen tegen mogelijke irritaties van de huid. Het gebruik geeft geen extra bescherming. Mensen mogen handschoenen dragen als ze zich daar prettig bij voelen. Dit ontslaat ze niet van : Reinigen voor elk spel
▪ Gebruik van mondkapjes wordt aan een ieders beslissing overgelaten, wel aanbevolen i.v.m. het niet aanraken van het eigen gezicht.


▪ Na hoesten, niezen e.d. waarbij mogelijk attributen in contact zijn geweest lees: besmet kunnen zijn geraakt, deze zorgvuldig reinigen voordat deze weer worden gebruikt, of vervangen.Aanvullingen op het voorafgaande ter info:

Het RIVM heeft in samenwerking met het ErasmusMC onderzocht wat het risico is van virusoverdracht via attributen. Hun bevinding is: er is overdracht mogelijk, maar het risico is gering. Goede handhygiëne maakt het risico nog iets kleiner, maar het zal nooit nul zijn.
Bron: NBB (11 augustus 2020)

Contact met GGD Rotterdam-Rijnmond
De voorgestelde werkwijze, ontsmetten van handen vóór aanvang van elk spel is op zich een juiste manier om het risico te verminderen.

Na hoesten, niezen e.d. waarbij mogelijk attributen besmet kunnen zijn geraakt, deze zorgvuldig reinigen voordat deze weer worden gebruikt, of vervangen.
Dit is van toepassing op alles wat in aanraking is geweest.
Bron: GGD Rotterdam-Rijnmond (11 augustus 2020)