bridgeclub-de-stokpaartjes
 

13e Benefiet Bridgefestival
in Poortugaal
zaterdag 21 april 2018Bridgeclub "de Stokpaartjes"

De Brinkhoeve,
Kerkstraat 12 Poortugaal

Aanwezig 09:30 uur
Aanvang: 10:00 uur
Prijsuitreiking rond 17:30 uur

 
13e Benefiet Bridgefestival in Poortugaal
Zaterdag 21 april 2018, nu voor de dertiende keer, organiseert bridgeclub “De Stokpaartjes” in samenwerking met de LIONSclub “Rhoon Oude-Maas” weer het grote bridgefestival in Poortugaal. Iedereen die gezellig een dag wil bridgen kan zich inschrijven. De drive vindt plaats in de zalen in De Brinkhoeve in Poortugaal. Er wordt gespeeld in 4 lijnen, op het eigen spelniveau. In elke lijn zijn mooie prijzen. Wij verzorgen daarbij een uitstekende lunch en een drankje en hapje. Deelnemers hebben tevens gelegenheid om leuk te shoppen langs de kramen van de Jaarlijkse Voorjaarsbraderie en/of de Oudheidkamer te bezoeken in Poortugaal. Doet u mee? De Brinkhoeve is gevestigd aan de Kerkstraat 12 in Poortugaal, aanwezig 09.30 uur. Prijsuitreiking rond 17.00 uur.
Tot ziens op 21 april in Poortugaal.

Het inschrijfgeld is verlaagd naar € 46,00 per paar. U schrijft zich in door dit bedrag over te maken op
bankrekeningnummer NL 27 INGB 0008 0921 47 t.n.v. M. van Praag Rhoon o.v.v. de namen van BEIDE deelnemers. Onderstaand strookje stuurt u naar het adres: Singel 21, 3161 BJ RHOON. Ook kunt u zich telefonisch of per e-mail opgeven. Telefoonnummer 06-18601963
e-mail .
 

De opbrengst is dit jaar bestemd voor het Ikazia ziekenhuis
team 58 van de Roparun
Het komt ten goede aan kankeronderzoek
en speciale behandelapparatuur voor het Ikazia

 

Wij schrijven ons in als deelnemers van het Bridge Benefiet Festival in De Brinkhoeve op 21 april 2018
 
Naam........................................................
Adres........................................................
Woonplaats...............................................
Telefoon...................................................
Lid van bridgeclub....................................
   Wij spelen meestal in A B C D E -lijn
   (omcirkel hetgeen van toepassing is)
□ Wij spelen mee in de hoofdgroep voor de wisselbeker
□ Wij spelen mee in de recreantengroepen
□ Wij spelen mee in de beginnergroepen

□ Ik stort € 46,00 op girorekening NL 27 INGB 0008 0921 47 t.n.v. M. van Praag Rhoon, o.v.v. de namen van BEIDE deelnemers.
 
VEEL PLEZIER !!