bridgeclub-de-stokpaartjes
 

WEETJES

 
Benefiet Horeca drive

Voor 13e keer bridge in Poortugaal 21 april 2018
Zet u deze datum alvast in uw agenda!
Dan gaan we weer bridgen in Poortugaal.
Ook de voorjaarsmarkt wordt op die datum weer gehouden.
Ook is bekend wat het goede doel is waar we ons positief saldo naar gaan overmaken;
namelijk de ROPARUN.
Dit zowel plaatselijk als landelijk goede doel start dit jaar weer in het Pinksterweekend
te weten 20 mei 2018.
De opbrengst komt ten goede aan het uw welbekende Ikazia Ziekenhuis.
Heeft u suggesties om nog een ander doel te steunen,
laat dit dan even weten aan Simon. Ook een voorstel voor 2019 is welkom.
Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe jullie het bridgetoernooi van de laatste jaren ervaren.
Graag goede ideeën en feedback eveneens naar Simon.

Belangrijk in verband met de score kastjes.

Als u een bericht er op krijgt........ CONTRA ZIT
Dan zit u waarschijnlijk fout dus op .....noord -zuid in plaats van...... oost- west
of u vult het noord- zuid paarnummer in ....op oost -west.

HET IN IEDER GEVAL NIET ACCEPTEREN!!!!!!!!

VERZAKING

Verzaken is bijvoorbeeld geen schoppen bekennen, terwijl u nog wel kaarten in die kleur heeft.
Een verzaking moet hersteld worden, tenzij u of uw partner een kaart heeft gespeeld in de volgende slag.
Dus, als tijdig wordt bemerkt dat er verzaakt is wordt de verzaking hersteld.
De kaart waarmee is verzaakt gaat terug en de verzaker moet bekennen.
De teruggenomen kaart wordt een strafkaart.
De arbiter zal uitleggen wat er met deze strafkaart gebeurt.

Wie mag aan wie vragen of er wordt verzaakt?
  • de leider mag het aan een tegenspeler vragen.
  • de dummy mag dit aan de leider vragen.
  • de tegenspelers mogen het aan de leider vragen (niet aan elkaar !).
Heeft u of uw partner een kaart gespeeld in de volgende slag, dan is de verzaking voldongen en wordt het spel afgespeeld.
De arbiter beslist achteraf wat de consequenties zijn en stelt eventueel de score bij.

Hoeveel slagen worden er nu overgedragen aan de niet-overtredende partij na een voldongen verzaking?

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt.

Heeft u de slag waarin u verzaakte gemaakt, dan wordt één slag overgedragen aan de tegenpartij.

Heeft u of uw partner na de verzaking nog een slag gemaakt, dan worden twee slagen overgedragen.

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt, niet..

Heeft u de slag waarin u verzaakte niet gemaakt, maar uw partner maakte deze slag wel òf
een van uw beiden maakte een van de volgende slagen, dan wordt één slag overgedragen.

Als u bovendien nog een slag maakt met een kaart die u reglementair had kunnen bijspelen in de verzaakte slag,wordt één extra slag overgedragen.

Overtredende partij maakt geen enkele slag.

Heeft uw partij noch de slag waarin verzaakt werd gemaakt, noch een van de volgende slagen, dan worden er geen slagen overgedragen. Er volgt dus geen straf.

Tenslotte:

Als de arbiter van mening is dat de verzaking tot gevolg heeft gehad dat de leider bijvoorbeeld 3 down is gegaan op een spel,terwijl elk ander paar het contract gemaakt heeft, kan hij/zij een arbitrale score toekennen.

De arbiter kan bepalen dat de overdracht van twee slagen de leider onvoldoende schadeloos stelt voor de gemaakt overtreding.

Bron:dsbgroenlo

ALLEEN AFMELDEN VIA DE WEBSITE
 
Afmeldvoorbeeld
Een heel leuke link naar een arbitrage uitleg
 
Klik voor heldere uitleg
Verplicht een spel kaarten
 
klik voor een spel kaarten