Bridge

pagina_einde_3

pagina_einde_3
pagina_einde_3
De STOKPAARTJES ons stokpaardje.

Het volgende klinkt sprookjesachtig, maar ons bestaan is echt.
De verstandhouding tussen bestuur en leden heel warm en hecht.
In een wereld van de 21e eeuw vol agressie en geweld.
Is iedereen heel erg op onze bridgeavonden gesteld.
In de crisistijd van de laatste jaren verlieten veel leden hun clubs.
Wij speelden toch nog gewoon 2 avonden met onze hele bubs.
Maar de club had wel weer wat plaats en Guusje begon met lessen.
32 kandidaten kwamen er op af en Guusje behaalde grote successen.
Heel kalm en bekwaam, maar toch wat trillerig van binnen
Is Guusje met deze groep gaan beginnen.
Heel veel werk maakte ze van haar lessen, dat hoeft geen betoog.
Op de thema avonden vallen de D-tjes dan ook flink in de prijzen.
Zelf prijzen ze Guusje dan weer hemelhoog.
Ja, ze dragen haar allemaal op handen,
Gelukkig is Guusje ,nog heel lichtvoetig en vlug,
Zo rent ze zelf gemakkelijk de trappen nog op en weer terug.
Ook achter de schermen van het bestuur zorgt Ria heel goed voor t materiaal.
Iedere week ligt het weer klaar op de tafels voor ons allemaal
Ook Renée is heel belangrijk en runt erg adequaat
Het vele werk van het secretariaat.
Ook Tom als bestuurslid is een graag geziene gast ( soms kwast )
Die met woord en daden precies in dit geweldige bestuur past.
Nu leg ik al jullie verdere briefjes met wensen en dank bij elkaar
En wenst namens jullie allen ons SUPER ORGANISEREND BESTUUR en onszelf een geweldig, gezellig en uitermate goed scorend ( als dit niet lukt ) toch een gelukkig en gezond nieuw 21 jarig Stokpaartjes bridge jaar.

Eigenlijk zie ik het al gaan gebeuren ! ! !
Petra
pagina_einde_3

Belangrijk in verband met de score kastjes.

Als u een bericht er op krijgt........ CONTRA ZIT
Dan zit u waarschijnlijk fout dus op .....noord -zuid in plaats van...... oost- west
of u vult het noord- zuid paarnummer in ....op oost -west.

HET IN IEDER GEVAL NIET ACCEPTEREN!!!!!!!!

pagina_einde_3
Verzaking

Verzaken is bijvoorbeeld geen schoppen bekennen, terwijl u nog wel kaarten in die kleur heeft.
Een verzaking moet hersteld worden, tenzij u of uw partner een kaart heeft gespeeld in de volgende slag.
Dus, als tijdig wordt bemerkt dat er verzaakt is wordt de verzaking hersteld.
De kaart waarmee is verzaakt gaat terug en de verzaker moet bekennen.
De teruggenomen kaart wordt een strafkaart.
De arbiter zal uitleggen wat er met deze strafkaart gebeurt.

Wie mag aan wie vragen of er wordt verzaakt?

de leider mag het aan een tegenspeler vragen.

de dummy mag dit aan de leider vragen.

de tegenspelers mogen het aan de leider vragen (niet aan elkaar !).

Heeft u of uw partner een kaart gespeeld in de volgende slag, dan is de verzaking voldongen en wordt het spel afgespeeld.

De arbiter beslist achteraf wat de consequenties zijn en stelt eventueel de score bij.


--------------------------------------------------------------------------------

Hoeveel slagen worden er nu overgedragen aan de niet-overtredende partij na een voldongen verzaking?

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt.

Heeft u de slag waarin u verzaakte gemaakt, dan wordt één slag overgedragen aan de tegenpartij.

Heeft u of uw partner na de verzaking nog een slag gemaakt, dan worden twee slagen overgedragen.

Overtreder maakt de slag, waarin is verzaakt, niet..

Heeft u de slag waarin u verzaakte niet gemaakt, maar uw partner maakte deze slag wel òf
een van uw beiden maakte een van de volgende slagen, dan wordt één slag overgedragen.

Als u bovendien nog een slag maakt met een kaart die u reglementair had kunnen bijspelen in de verzaakte slag,

wordt één extra slag overgedragen.

Overtredende partij maakt geen enkele slag.

Heeft uw partij noch de slag waarin verzaakt werd gemaakt, noch een van de volgende slagen,

dan worden er geen slagen overgedragen. Er volgt dus geen straf.


--------------------------------------------------------------------------------

Tenslotte:

Als de arbiter van mening is dat de verzaking tot gevolg heeft gehad dat de leider bijvoorbeeld 3 down is gegaan op een spel,

terwijl elk ander paar het contract gemaakt heeft, kan hij/zij een arbitrale score toekennen.

De arbiter kan bepalen dat de overdracht van twee slagen de leider onvoldoende schadeloos stelt voor de gemaakt overtreding.

Bron:http://www.dsbgroenlo.nl

pagina_einde_3
ALLEEN AFMELDEN VIA DE WEBSITE
Afmeldvoorbeeld
pagina_einde_3
Een heel leuke link naar een arbitrage uitleg
Klik voor heldere uitleg
pagina_einde_3
Verplicht een spel kaarten
klik voor een spel kaarten